*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 11. lekce

ELEMENTARY Vydáno dne 01.07.2014

Slovní zásoba 11. lekce



 
áér - vzduch

noun - áéris, m.

 
anatomicus - anatomický

adjective - -us, -a, -um

 
ars - umění

noun - artis, f.

 
bronchiolus - průdušinka

noun - -í, m.

 
bronchus - průduška

noun - -í, m.

 
cartilágó - chrupavka

noun - -inis, f.

 
cavitás - dutina

noun - -átis, f.

 
dúcó - vést

verb - -ere, duxí, ductum

 
édúcó - odvádět, vyvádět

verb - -ere

 
exspíró - vydechovat

verb - -áre

 
ínfúsió - nálev, infúze

noun - -ónis, f.

 
iungó - spojovat, připojovat

verb - -ere,

 
larynx - hrtan

noun - -gis, f.

 
lége artis - podle předpisu

noun -

 
léx - zákon

noun - légis, f.

mors
mors - smrt

noun - - tis, f.

 
necessárius - nutný

us, a, um

 
pró - pro, za, kvůli
AmE
Přehrát

preposition - předložka s ablativem

 
pulvis - prach, prášek

noun - -eris, m.

 
púnctió - nabodnutí, punkce

noun - -ónis, f.

sectió
sectió - řez, pitva

noun - -ónis. f.

solútió
solútió - roztok, soluce

noun - -ónis, f.

sternum
sternum - prsní kost
AmE
Přehrát

noun - -í, n.

 
subitus - náhlý

adjective - -us, -am, um

thóráx
thóráx - hrudník, hrudní koš

noun - -cis, m.

trachéa
trachéa - průdušnice

noun - -ae, f.

úréthra
úréthra - močová trubice

noun - -ae, f.

úrína
úrína - moč

noun - -ae, f.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online



Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Seinerová, Vlasta: Latina pro SŠ - Lekce 2.

S potěšením vám můžu předložit slovíčka z učebnice paní Vlasty Seinerové Latina pro střední školy především gymnázia. Tato učebnice patří mezi nejpoužívanější na našich středních školách. Pokud se nám ozve také pan Pech, nebo pokud ho znáte, zkontaktujte nás prosím, ať můžeme domluvit uvedení slovní zásoby také z jeho učebnice. Tím bychom vyčerpali všechny dostupné učebnice pro střední školy na našem trhu.
ALL LEVELS

Aplikace - Latinská slovíčka

Na podzim roku 2017 začala vznikat aplikace k výuce slovní zásoby latiny. Je dostupná z google play a je zdarma. Naučit se v ní můžete slovní zásobu z učebnic, které se běžně používají v Čechách.

PRE-INTERMEDIATE

Harrius Potter - slovíčka

Pokud jste se rozhodli odlehčit svoji latinskou četbu, možná jste se rozhodli pro moderní překlad Harryho Pottera. Pojďme se spolu podívat na některá zajímavá slovíčka.
Copyright info:

Kábrt, Jan: Latinský jazyk I, Informatorium

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář