Lingua Latina

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 11. lekce

ELEMENTARY Vydáno dne 01.07.2014

Slovní zásoba 11. lekce 
áér - vzduch

noun - áéris, m.

 
anatomicus - anatomický

adjective - -us, -a, -um

 
ars - umění

noun - artis, f.

 
bronchiolus - průdušinka

noun - -í, m.

 
bronchus - průduška

noun - -í, m.

 
cartilágó - chrupavka

noun - -inis, f.

 
cavitás - dutina

noun - -átis, f.

 
dúcó - vést

verb - -ere, duxí, ductum

 
édúcó - odvádět, vyvádět

verb - -ere

 
exspíró - vydechovat

verb - -áre

 
ínfúsió - nálev, infúze

noun - -ónis, f.

 
iungó - spojovat, připojovat

verb - -ere,

 
larynx - hrtan

noun - -gis, f.

 
lége artis - podle předpisu

noun -

 
léx - zákon

noun - légis, f.

mors
mors - smrt

noun - - tis, f.

 
necessárius - nutný

us, a, um

 
pró - pro, za, kvůli
AmE
Přehrát

preposition - předložka s ablativem

 
pulvis - prach, prášek

noun - -eris, m.

 
púnctió - nabodnutí, punkce

noun - -ónis, f.

sectió
sectió - řez, pitva

noun - -ónis. f.

solútió
solútió - roztok, soluce

noun - -ónis, f.

sternum
sternum - prsní kost
AmE
Přehrát

noun - -í, n.

 
subitus - náhlý

adjective - -us, -am, um

thóráx
thóráx - hrudník, hrudní koš

noun - -cis, m.

trachéa
trachéa - průdušnice

noun - -ae, f.

úréthra
úréthra - močová trubice

noun - -ae, f.

úrína
úrína - moč

noun - -ae, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 15. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Lekce je zaměřena na pravidelné stupňování adjektiv.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 13. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro zdravotnické obory. Tentokrát je lekce zaměřena na adjektiva 3. deklinace.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 8. lekce

Sedmá lekce je opakovací a neobsahuje žádnou novou slovní zásobu. V 8. lekci se seznámíte se substantivy 3. deklinace.
Copyright info:

Kábrt, Jan: Latinský jazyk I, Informatorium

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.