Lingua Latina

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 17. lekce

ELEMENTARY Vydáno dne 14.03.2015

V této lekci si studenti ujasní systém latinských předložek.Naučte se jednotlivá slovíčka, poté si jejich znalost můžete vyzkoušet v online programu.

 
abortus - potrat

noun - -ús, m.

 
addúcó - přivádět, přivážet

verb - -ere, dúxí, ductum

 
aliquot - několik

- (alikvot)

 
circum - kolem, okolo

preposition - předložka s akuzativem

color
color - barva

noun - - óris, m.

défectus
défectus - vada, porucha

noun - -ús, m.

exitus
exitus - smrt, zánik

noun - ús, m.

extractió
extractió - vytažení, vytrhnutí

noun - -ónis, f. (ekstrakcijó)

 
factus - vykonaný, provedený

adjective - -us, -a, -um

infirmitás
infirmitás - slabost, nemoc

noun - -átis, f. (morbus)

 
integer - neporušený, zdravý

adjective - -er, -gra, -grum (sánus)

 
intellegó - poznávat, pochopit, rozumět, vědět

verb - -ere, léxí, léctum

intentió
intentió - péče, úsilí

noun - -ónis, f. /intencijó/

ménsis
ménsis - měsíc

noun - -is, m.

 
nátúrális - přirozný, týkající se přírody

is, e

odor
odor - čich

noun - -óris, m.

odor
odor - vůně, zápach
AmE
Přehrát

noun - -óris, m.

óvum
óvum - vejce

noun - -í, n.

 
per prímam intentiónem - hojení rány na první ráz, bez komplikací

noun -

 
per secundam intentiónem - hojení rány druhotné, s komplikacemi

noun -

resectió
resectió - vynětí, chirurgické odstranění části tkáně

noun - -ónis, f. (resekcijó)

residuum
residuum - zbytek

noun - -í, n.

sánátió
sánátió - vyléčení, uzdravení

noun - -ónis, f.

 
sánátió ad integrum - úplné uzdravení, vyhojení

noun -

 
sánátió sine défectú - dokonalé zhojení bez poruchy tkáně

noun -

 
significó - označovat, znamenat

verb - -áre, -áví, -átum

 
sine - bez

preposition - pojí se s ablativem

 
situs - poloha, pozice

noun - -ús, m.

 
subtótális - částečný, neúplný

adjective - -is, -e

tabula
tabula - stůl

noun - -ae, f.

 
tabula - deska

noun - -ae, f.

 
terminus - stanovený den, termín

noun - -í, m.

via
via - cesta
AmE
Přehrát

noun - -ae, f.

vitrum
vitrum - sklo, skleněná zkumavka

noun - -í, n.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt, Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 10.lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Tentokrát je lekce zaměřena na stejnoslabičnou třetí deklinaci.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 8. lekce

Sedmá lekce je opakovací a neobsahuje žádnou novou slovní zásobu. V 8. lekci se seznámíte se substantivy 3. deklinace.
ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) 14. lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro zdravotní sestry. Tentokrát je zaměřena na substantiva odvozená z řečtiny.
Copyright info:

Kábrt, Jan: Jazyk latinský I, Informatorium Knihu lze zakoupit zde: Jazyk latinský I

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.