Lingua Latina

Procvičujeme srovnávání - komparativy

ELEMENTARY Vydáno dne 26.09.2008

Prozatím na jednodušších větách si procvičíme, jak se v latině srovnává.Procvičujeme komparativ adjektiv

Z následující nabídky vyberte tu správnou. Nezapomeňte skloňovat a také rozlišujte mužský, ženský či střední rod.

  1. ........ sum quam máter mea.

  2. Exemplum tuum ............ est.

  3. Praemium meum .......... erat.

  4. Sócratés ......... quam magistrí alií erat.

  5. Mílités nostrís .......... erant quam mílités hostium.

  6. Annus est ....... quam diés.

  7. Homó .......... animalí est.

  8. Nómen victóris ........ est.

  9. Soror mea .......... est mé.

  10. Lúx clárior est.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak v latině fungují přídavná jména

V následujícím článku si vysvětlíme, jak v latině správně používáme přídavná jména. Prozatím si vystačíme s adjektivy 1. a 2. deklinace.
INTERMEDIATE

Festum Nativitatis Christi

Iam mense Ianuario anni 2023 paravi textum de Festo Nativitatis Christi apud Bohemos. Hunc textum vobis nunc propono ad legendum. Dozvíte se zde, jakou slovní zásobou lze popsat jednotlivé části slavnostního období, jak popsat vánoční výzdobu, slavnostní tabuli či pokrmy.

INTERMEDIATE

Perfektum a plusquamperfektum - cvičení 1

Nejprve si procvičíme tvoření tvarů sloves v perfektu a v plusquamperfektu, tentokrát výběrem z nabídky, aby bylo cvičení pro začátek snazší.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.