Lingua Latina

Vypravování o zlých létech

ADV Vydáno dne 30.09.2008

Pro zkušenější latináře tu mám líčení těžkého roku 1280, některá obtížnější slovíčka jsou v textu vysvětlena.Vypravování o zlých létech

Kronikáři nám zanechali řadu zajímavých svědectví o své době. To, které vám nyní nabízím, líčí rok 1280. Přestože jsem k textu přiložila některá vysvětlení, je třeba, abyste si, vy zkušenější, vzali do ruky slovník a hledali a hledali. Překlad latinských textů je vždycky takové dobrodružství. Každý autor používá poněkud odlišnou slovní zásobu a leckdy i jiné gramatické a stylistické postupy. Nenaučíte se nikdy rozumět latinskému souvislému textu, pokud se jej nebudete sami snažit rozluštit. Přiložený překlad vás jen ukolébá, že rozumíte, že je to jasné, a když potom sami narazíte na latinský text, nebudete si s ním vědět rady. Proto luštěte, kdykoli nebudete vědět, jak dál, napište, budu-li vědět, ráda poradím.

 

Anno domini 1280 autumnus calide exivit , sed hiems aspera fuit et nivosa, quae asperitas duravit usque ad annuntiationem beatae Mariae, et post dissolutionem nivis aquarum magna inundatio facta fuit infra XX dies, ita quod molendina non poterant prae nimia abundantia atque infra dies praedictos ad propria loca reduci et debito modo collocari.

Eodem etiam anno magna caristia fuit omnium rerum, in annona , in carnibus, in piscibus, in caseis , in ovis, ita quod nonnisis duo ova gallinarum vix poterant pro denario comparari, multis tamen adhuc recolentibus, quia non multum retroactis temporibus L ova pro denario emebantur in Pragensi civitate.

Eodem anno VII Kal. Decembris treugae positae sunt inter Ottonem, marchionem Bramburgensem, et nobiles terrae, sed a multis magis sperabatur pax facta fuisse, quia ab eo tempore cessaverunt malefactores a gravaminum illatione , a spoliatione , ab ecclesiarum violatione , a pecorum et iumentorum abductione , ab hominum detentione et tormentorum affectione , a saccorum, mattarum et lecticarum vestione . Nec fuit hoc anno seminatum ad hiemalia, nisi in remotis partibus a Pragensi civitate, et si fuit seminatum, tamen modicum , et ideo valida famex cruciabat pauperes et multi egentium fame oppressi decesserunt.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Seneca: De otio et De tranquillitate animi

Jednota klasických filologů vydala v roce 2023 v edici Bilingua Senecovy spisy O životě v ústraní (De otio) a O duševním klidu (De tranquillitate animi) v překladu Edity Wolf. Knihu jsem pečlivě přečetla a výroky, které mě zaujaly, vám nyní předkládám k potěšení. In hoc textu vobis verba allata e libris Senecae De otio et De tranquillitate animi, quae elegi, propono,ut animum vestrum delectent.

INTERMEDIATE

O králi Václavu

Kdysi jsem zahlédla poznámku o králi Václavu IV., kterou sepsal neznámý benediktýnský mnich. Posuďte sami, jak umí být latina výmluvná.
PRE-INTERMEDIATE

Věděli jste? - O výchově

V tomto článku si povíme něco o způsobu výchovy dětí ve starověkém Římě.
Copyright info:

FRB II, str 340

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.