Lingua Latina

Indikativ imperfekta

ELEMENTARY Vydáno dne 05.10.2008

V následujícím článku si vysvětlíme, jak se tvoří imperfektum – minulý čas nedokonavý.Indikativ imperfekta

Imperfektum vyjadřuje děj, který v minulosti nějakou dobu trval, opakoval se, nebo je současný s jiným dějem minulým. Můžeme tedy říci, že latinské imperfektum odpovídá českému minulému času nedokonavých sloves. (Nedokonavá slovesa jsou ta, jež umějí vytvořit přítomný čas, např. četl jsem, čtu a budu číst, naproti tomu dokonavé přečetl jsem a přečtu přítomný čas vytvořit neumí.)

Imperfektum poznáte snadno, jeho znakem je slabika -ba.

U 1. a 2. konjugace ji přidáváme hned za slovesný prézentní kmen, tj. laudó, laud-á-s, kmen je to laudá + ba + koncovky.

U 3. a 4. konjugace přidáme ještě -é-, tj. LEG-É-BA+koncovky.

Lépe uvidíte celou věc takto:

Imperfektum
laudá - ba - m chválil jsem laudá - ba - r byl jsem chválen
laudá - bá - s chválil jsi laudá - bá - ris byl jsi chválen
laudá - ba - t chválil laudá - bá - tur byl chválen
laudá - ba - mus chválili jsme laudá - ba - mur byli jsme chváleni
laudá - bá - tis chválili jste laudá - bá - miní byli jste chváleni
laudá - ba -nt chválili laudá - ba - ntur byli chváleni

Další slovesa:

monébam, monébás, monébat... napomínal jsem

legébam, legébás, legébat... četl jsem

capiébam, capiébás, capiébat...chytal jsem

audiébam, audiébás, audiébat... slyšel jsem

Už několik staletí se imperfektum vysvětluje na větě:

Amícitiam semper servábam et amícórum verba diú memoriá tenébam.

Další příklady:

Caesar multa bella gerébat.

In belló hostés oppida délébant.

In belló oppida á hostibus délébantur.

Verbís et exemplís bonórum hominum érudiébámur.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Procvičujeme indikativ imperfekta

Po článcích s teorií také trochu praxe. V tomto cvičení si ověříte znalost koncovek indikativu imperfekta všech konjugací.
INTERMEDIATE

Aktivní indikativ perfekta

Podívejme se společně, jak se v latině tvoří minulý čas dokonavý, prozatím jeho činné tvary v indikativu.
INTERMEDIATE

Konjunktiv imperfekta

Jak vyjádříme v latině český podmiňovací způsob? Tak na tuto otázku najdete odpověď v následujícím článku.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.