Lingua Latina

Konjunktiv imperfekta

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.08.2009

Jak vyjádříme v latině český podmiňovací způsob? Tak na tuto otázku najdete odpověď v následujícím článku.Konjunktiv imperfekta aneb jak vyjádřit podmiňovací způsob

Latina nemá český podmiňovací způsob, naproti tomu má tzv. způsob spojovací, tj. konjunktiv, kterým lze např. vyjádřit přávě ono podmiňování. Konjunktiv imperfekta patří mezi nejjednodušší konjunktivy co do využití i co do tvoření jednotlivých tvarů vůbec. Pojďme se tedy podívat, jak konjunktiv imperfekta vypadá.

INFINITIV + KONCOVKY (-M, -S, -T, -MUS, -TIS, -NT)

Konjunktiv imperfekta aktíva
laudárem chválil bych vidérem viděl bych scríberem psal bych audírem slyšel bych
laudárés chválil bys vidérés viděl bys scríberés psal bys audírés slyšel bys
laudáret chválil by vidéret viděl by scríberet psal by audíret slyšel by
laudérémus chválili bychom vidérémus viděli bychom scríberémus psali bychom audírémus slyšeli bychom
laudárétis chválili byste vidérétis viděli byste scríberétis psali byste audírétis slyšeli byste
laudárent chválili by vidérent viděli by scríberent psali by audírent slyšeli by
essem byl bych
essés byl bys
esset byl by
essémus byli bychom
essétis byli byste
essent byli by

Obdobně postupujeme i v pasívu, tam tedy jednotlivé tvary budou vypadat takto: INFINITIV + KONCOVKY (-R, -ÉRIS, -ÉTUR,-ÉMUR,-ÉMINÍ,-ENTUR)

Konjunktiv imperfekta pasíva
laudárer byl bych chválen vidérer byl bych viděn scríberer byl bych psán audírer byl bych slyšen
laudáréris byl bys chválen vidéréris byl bys viděn scríberéris byl bys psán audírés byl bys slyšen
laudárétur byl by chválen vidérétur byl by viděn scríberétur byl by psán audírét byl by slyšen
laudárémur byli bychom chváleni vidérémur byli bychom viděni scríberémur byli bychom psáni audírémur byli bychom slyšeni
laudáréminí byli byste chváleni vidéréminí byli byste viděni scríberémur byli byste psáni audíréminí byli byste slyšeni
laudárentur byli by chváleni vidérentur byli by viděni scríberentur byli by psáni audírentur byli by slyšeni

A k čemu konjunktiv imperfekta používáme?

Jednak se používá v poměrně složitém systému vedlejších vět, ale to je látka pro pokročilé studenty. Také ale využijeme konjunktiv imperfekta v samostatných větách:

1) Vyjadřujeme pomocí konjunktivu imperfekta přání nesplnitelné v přítomnosti:

UTINAM + sloveso v příslušném tvaru (vždy konjunktiv)

Kéž bych byla učitelkou! Utinam essem magistrá! (Ale nejsem.)
Kéž bys přišel! Utinam venírés! (Ale nepřišel jsi.)
Kéž by to viděl! Utinam id vidéret! (Ale neviděl.)

2) Pomocí konjunktivu imperfekta vyjadřujeme nereálnou podmínku v přítomnosti:

Sí id scírem, venírem.
Sí id créderés, errárés.
Sí sitírémus, cervésiam biberémus.

Jako dodatek jen pro ujasnění si podmínkových vět:

a) Sí id sció, veniam. Jestliže to vím, přijdu. (Reálná podmínka)
b) Sí id scírem, venírem. Kdybych to věděl, přišel bych. (Nereálná v přítomnosti.)
c) Sí id legam, cognóscam id. Kdybych to snad četl, poznával bych to. (Možnost v přítomnosti sloves nedokonavých.)
d) Sí id légerim, cognóverim id. Kdybych snad to přečetl, poznal bych to. (Možnost v přítomnosti sloves dokonavých.)
e) Sí id scívissem, vénissem. Kdybych to byl býval věděl, byl bych přišel. (Nereálná v minulosti.)

 

 Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Procvičujeme konjunktiv imperfekta I

Na jednoduchých nereálných podmínkových větách v přítomnosti si vyzkoušíte tvoření konjunktivu imperfekta.
PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme konjunktiv imperfekta slovesa ESSE #1

Po konjunktivu prézenta se podíváme na procvičení konjunktivu imperfekta slovesa ESSE a jeho složenin.
INTERMEDIATE

Konjunktiv prézenta

Podívejme se na další z konjunktivů – způsobů spojovacích. Tentokrát se jedná o konjunktiv přítomného času, tedy prézenta.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.