*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Všeobecný test pro pokročilejší #1

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.02.2009

V latině se rozhodně nevyskytují jen krátká souvětí o tom, že žáci poslouchají své učitele. Vyzkoušejte si, jak se skutečně orientujete v latinském textu. Potřebujete znát všechny časy a slovesné vazby.Všeobecný test pro pokročilejší #1

Vyberte z nabídky slovo nebo skupinu slov, která ve větě chybí.

  1. Dareus autem ________ amicis classem quingentarum navium comparavit.

  2. Inde ad Atticam accesserunt ac suas copias in campum Marathona ________ .

  3. Hoc in ________ nulla civitas Atheniensibus auxilió fuit.

  4. Ea mílle misit ________.

  5. Domí autem creabant decem praetores, qui exercitui ________, in eis Miltiades.

  6. Miltiades morandi tempus non ________ cursum direxit.

  7. Ibi brevi tempore barbarum ________ disiectis, tota regione, quam petierat, potitus est.

  8. Eisdem temporibus ________ rex Darius ex Asia in Europam exercitu traiecto Scythis bellum inferre decrevit.

  9. Custódés reliquit principés, ________ secum ex Ionia duxerat.

  10. Pari ________ ceteras insulas, quae Cyclades nominantur, sub Atheniensium redegit potestatem.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Všeobecný test pro pokročilejší #2

Pokročilejší z vás si mohou ověřit svoji orientaci v latinském textu v následujícím cvičení. Užité věty jsou originální a upravované jen zcela nepatrně.
STARTER

Testy pro začátečníky - #1

Vraťtme se k začátečníkům a jejich potřebám procvičit si naprosté základy latiny, tj. především koncovky.
STARTER

Testy pro začátečníky #2

Procvičte si skloňování a časování.
Copyright info:

Zkušenější poznali, že věty jsou obsaženy v líčení Cornelia Nepota – Miltiades.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Všeobecný test pro pokročilejší #1 3 4012 Od career poslední příspěvek
před 9 dny