Lingua Latina

Všeobecný test pro pokročilejší #2

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2009

Pokročilejší z vás si mohou ověřit svoji orientaci v latinském textu v následujícím cvičení. Užité věty jsou originální a upravované jen zcela nepatrně.Pokud byste si nevěděli rady s některými slovíčky, najdete je v našem slovníku.

  1. Locusta, quousque sol non ________, tam diu iacet in quiete.

  2. Et scitis, quod ovis semper ________, si pastor ad eam non aspiceret.

  3. ________ ergo superbis, tu cinis?

  4. Órátió enim componit TTT hominem cum Deo et ________ mater lacrimárum, quia ex orátióne saepe generantur.

  5. Bone, quid libenter puerperae comedunt, ________ mihi!

  6. Vere hoc est, quod mater ________ comedere.

  7. Et sic rogavit, ut pro uno grosso ________ ei laterem TTT .

  8. Cum ________, interrogavit eum mater: Emisti? Qui dicit: Emi.

  9. Tamen tibi ________, quod esses domi et custodires hostium! TTT

/p>


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Všeobecný test pro pokročilejší #1

V latině se rozhodně nevyskytují jen krátká souvětí o tom, že žáci poslouchají své učitele. Vyzkoušejte si, jak se skutečně orientujete v latinském textu. Potřebujete znát všechny časy a slovesné vazby.
STARTER

Procvičujeme adjektiva 1. a 2. deklinace #2

Budoucí zdravotní sestřičky si v tomto cvičení procvičí adjektiva 1. a 2. deklinace na základní slovní zásobě.
ELEMENTARY

Procvičujeme přivlastňovací zájmena

Jednoduchý testík na procvičení přivlastňovacích zájmen.
Copyright info:

Věty byly vybrány z knihy Quadragesimale Admontense, Oikúmené, 2006

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.