Lingua Latina

Deponentní slovesa

ELEMENTARY Vydáno dne 30.03.2009

V tomto článku se podíváme, co jsou v latině tzv. deponentní slovesa a jak se s nimi pracuje.Deponentní slovesa

déponóJistě jste se už někdy v našem slovníku setkali se slovesem, které se vám zdálo nějaké divné. Nekončilo totiž klasicky na (jako třeba vocó, laudó...), ale mělo koncovku -or (misereor, cónfiteor...). Nejedná se však o překlep, ale o tzv. deponentní slovesa.

Název pro tato slovesa je odvozen od slovesa déponó, což znamená odkládat. Deponentní slovesa jsou taková, kterými lze vyjádřit pouze činný rod. Svůj trpný rod "odkládají", proto deponentní. To by nebylo nic neobvyklého, v češtině máme taková slovesa také. Háček je však v tom, že právě činný rod se u těchto sloves vyjadřuje trpným tvarem a činný tvar u nich vůbec neexistuje. Zní to možná trochu složitě, ale nezoufejte, nic na tom není.

Pro lepší pochopení poslouží tabulka:

Rod Pravidelné sloveso Deponentní sloveso
činný rod vocó - já volám hortor - povzbuzuji
trpný rod vocor - jsem volán trpný rod nelze vyjádřit!

Časování

Deponentní slovesa se dělí do čtyřech konjugací, stejně jako pravidelná slovesa. Jejich časování je naprosto shodné s časováním trpného rodu pravidelných sloves.

os. 1. konjugace 2. konjugace 3. konjugace 4. konjugace
1. sg. hortor fateor loquor largior
2. sg. hortáris fatéris loqueris largíris
3. sg. hortátur fatétur loquitur largítur
1. pl. hortámur fatémur loquimur largímur
2. pl. hortáminí fatéminí loquiminí largíminí
3. pl. hortantur fatentur loquntur lirgiuntur

Stejným způsobem to bude fungovat i v ostatních časech.

Infinitiv

Činný infinitiv deponentních sloves je shodný s trpným infinitivem pravidelných sloves. Trpný infinitiv deponentní slovesa nemají.

hortárí - povzbuzovat
fatérí
- vyznávat
loquí
- mluvit (pozor na zkrácený trpný infinitiv u 3. konjugace)
largírí - hojně dávat

Imperativ

Pokud znáte všechny konjugace pravidelných sloves, tak jste se až dosud nedozvěděli nic nového. Změna však nastává v imperativu. Imperativ singuláru pro deponentní slovesa je totiž shodný s činným infinitivem pravidelných sloves. Pozor na to, aby nás tento tvar nemátl!

hortáre! - povzbuzuj! - hortá!
fatére! - vyznávej! - faté!
loquere! - mluv! - loqué!
largíre! - hojně dávej! - largí!

Imperativ plurálu je shodný s tvarem pro 2. osobu množného čísla a má tak koncovku -miní.

hortáminí! - povzbuzujte! - hortáte!
fatéminí! - vyznávejte! - fatéte!
loquiminí! - mluvte! - loquite!
largíminí! - hojně dávejte! - largíte!

Slovníkový zápis

Ve slovníku deponentní slovesa poznáme podle toho, že nejsou zakončena klasicky na -ó, ale mají koncovku -or (jako první osoba trpného rodu). Také ostatní uváděné tvary jsou pasívní.

hortor, árí, átus sum povzbuzovati, pobízeti, vybízeti...
loquor, loquí, cútus sum mluviti, hovořiti...

Trpný rod

Pokud bychom chtěli deponentním slovesem vyjádřit trpný rod, například slovesem hortor říci "jsem povzbuzován", máme smůlu. Musíme si najít sloveso, které má stejný význam, ale je pravidelné.
Například imitor, árí a simuló, áre - napodobovat.

Zde se můžete on-line naučit nejběžnější deponentní slovesa a v tomto testu si můžete jejich znalost ověřit.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Fábula dé ove albá errante

Studentka Pavla pro vás vytvořila další zajímavý text, tentokrát s novou gramatikou – především participii prézenta a deponentními slovesy.
UPPER-INTERMEDIATE

Imperativ futura - pro 3. osobu sg. a pl. - deponentní slovesa

Jakub Adam Augustin Volf vytvořil přehlednou tabulku tvarů imperativu futura pro 3. osobu deponentních sloves.
ELEMENTARY

Procvičujeme deponentní slovesa #1

V tomto článku si mohou studenti klasické latiny procvičit časování deponentních sloves.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.