Lingua Latina

Nuptiae

ELEMENTARY Vydáno dne 02.07.2009

V tomto článku se jednoduchou latinou dozvíte, jak probíhal svatební obřad ve starověkém Římě.Nuptiae - svatba

Vespere ante nuptiás coniux futúra vestiébat tunicam réctam . In altáre crepundia sua sacrificábat. In dié nuptiárum vestiébat fémina sagulum flávum et nuptiaecalceós flávós. Etiam vélámen nuptiále colórem flávum habébat. Maritus futúrus tógam vestiébat, tóga signum virilitátis erat. Spónsí agnum sacrificábat, pactiónem nuptiálem subscríbébant et testés sigilla sua coniungébant. Deinde sponsí manús dextrás coniungébant et fémina dícébat: Ubi tu, Gaius, ego Gaia. Sententiá eá fémina prómittébat fidés maritó suó. Nunc convívium incipiébat.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Nuptiae - svatba

Vyzkoušejte si on-line slovní zásobu z tématického okruhu svatba.
ALL LEVELS

Letni latinská studia v Římě

Accademia Vivarium Novum nabízí i pro tyto prázdniny intenzivní kurzy latiny pro studenty i studentky a také pro učitele latinského jazyka. Podrobnosti v článku.
INTERMEDIATE

Festum Nativitatis Christi

Iam mense Ianuario anni 2023 paravi textum de Festo Nativitatis Christi apud Bohemos. Hunc textum vobis nunc propono ad legendum. Dozvíte se zde, jakou slovní zásobou lze popsat jednotlivé části slavnostního období, jak popsat vánoční výzdobu, slavnostní tabuli či pokrmy.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.