Lingua Latina

Adjektiva 3. deklinace a jejich použití

ELEMENTARY Vydáno dne 20.08.2009

V tomto článku si vysvětlíme, jak se používají adjektiva 3. deklinace.Adjektiva 3. deklinace

Než se pustíte do studia adjektiv 3. deklinace, bylo by dobré se naučit a pochopit použití adjektiv 1. a 2. deklinace, výklad najdete ZDE.

Trojvýchodná adjektiva 3. deklinace

Trojvýchodná adjektiva jsou pro pochopení nejjednodušší, odpovídají totiž zkušenostem z češtiny i z adjektiv 1. a 2. deklinace. Tedy, mám-li v češtině dlouhý, dlouhá, dlouhé tj. pro každý rod jiné skloňování, určitě je srozumitelné, že má latina longus, longa, longum, tj. také pro každý rod jiné skloňování, v konkrétním případě 2., 1. a 2. deklinaci. Stejně tak je to i s třetí deklinací, mám-li česky prudký, prudká, prudké, můžu mít v latině ácer, ácris, ácre.

Tj. ventus ácer - prudký vítr - procella ácris - prudká bouře - venénum ácre - prudký jed

Skloňování adjektiv 3. deklinace - vzor ACER, ACRIS, ACRE
ácer (ventus)ácris (procella)ácre (venénum)prudký, prudká, prudké
ácris (ventí)ácris (procellae)ácris (venéní)prudkého, prudké, prudkého
ácrí (ventó)ácrí (procellae)ácrí (venénó)prudkému, prudké, prudkému
ácrem (ventum)ácrem (procellam)ácre (venénum)prudkého, prudkou, prudké
ácer (vente)ácris (procella)ácre (venénum)prudký, prudká, prudké
ácrí (ventó)ácrí (procellá)ácrí (venénó)prudkém, prudkou, prudkém
ácrés (ventí) - plurálácrés (procellae) - plurálácria (venéna) - plurál 
ácrium (ventórum)ácrium (procellárum)ácrium (venénórum) 
ácribus (ventís)ácribus (procellís)ácribus (venénís) 
ácrés (ventós)ácrés (procellás)ácria (venéna) 
ácrés (ventí)ácrés (procellae)ácria (venéna) 
ácribus (ventís)ácribus (procellís)ácribus (venénís) 

Jak jste si určitě všimli, příslušná podstatná jména (ventus, procella, venénum) se skloňují podle svých "domovských" deklinací a adjektiva také. Navíc mají adjektiva 3. deklinace některé odlišnosti oproti substantivům 3. deklinace: především v ablativu singuláru mají vždy -í, v genitivu plurálu vždy -ium. Neutra zachovávají obvyklé -ia v nominativu i akuzativu plurálu.

Je tedy nutné znát rod každého podstatného jména, podle rodu přiradíte správný tvar přídavného jména. Tj. např. scríba - je mužského rodu, proto např. ácer scríba - bystrý písař, nikoli ácris scríba nebo snad ácre scríba.

Dvojvýchodná adjektiva 3. deklinace

Dvojvýchodná adjektiva mají pro mužský a ženský rod stejný tvar, pro střední rod mají tvar jiný: tj. např. brevis, breve. Liber brevis - krátká kniha , vita brevis - krátký život ale tempus breve - krátký čas

 

Jednovýchodná adjektiva 3. deklinace

Jednovýchodná adjektiva mají pro všechny tři rody stejný tvar. Odpovídá to např. českému vzoru jarní, který je také pro všechny tři rody stejný. Pouze neutra zachovávají svá pravidla i tady, všechny tvary mají sice stejná, ale výjimkou (vlastně pravidlem) je nominativ - akuzativ, který je stejný a v plurálu končí na -ia.

Jak poznám, které adjektivum je které?

Samozřejmě ve slovníku. Má-li přídavné jméno zakončení, např. ácer, is, e - je trojvýchodné, brevis,-e - znamená dvojvýchodné, félix,-icis -jednovýchodné. V tomto případě je koncovka -icis koncovkou genitivu.

Příklady:

vir félix , puella félix , tempus félix
liber brevis, vita brevis, tempus breve
mílés celer , mors celeris , tempus celere
Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Kábrt Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 8. lekce

Sedmá lekce je opakovací a neobsahuje žádnou novou slovní zásobu. V 8. lekci se seznámíte se substantivy 3. deklinace.
ELEMENTARY

Adjektiva 1. a 2. deklinace #3

Ve cvičení si procvičíme spojení substantiv a adjektiv 1. a 2. deklinace, opět na slovní zásobě zdravotnických o­borů
ELEMENTARY

Kábrt, Jan: Jazyk latinský I (pro SZŠ) - 10.lekce

Další slovní zásoba z učebnice pro střední zdravotnické školy. Tentokrát je lekce zaměřena na stejnoslabičnou třetí deklinaci.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.