Lingua Latina

Hexametr

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.02.2010

Přináším slíbený článek o hexametru – metru, které používá Ovidius ve svých Proměnách.Hexametr

Jste skladníky ve šroubárně a rádi byste si přečetli Vergilia v originále? Možná ano, vězte ale, že číst latinské verše není totéž, jako probírat se moderní poezií. V antickém světě totiž hrál nesmírně důležitou úlohu rytmus, jak by taky ne, když byly verše prvotně určeny ke zpívání. Proto také má latina jedno slovo pro báseň i pro píseň - carmen. A máme-li zpívat, musí mít píseň nějaký rytmus. A rytmus, to je v antické poezii opravdová věda.

Podívejme se společně na jednoduchý výklad o tom, jak číst verše psané tzv. hexametrem. Otrlejší z vás vidí už v názvu slova hexametr něco se šestkou, jedná se skutečně o šestistopý daktylský verš. Složité? Sledujte mě:

k zápisu rytmu použijeme jednoduché značky: pro dlouhou slabiku _, pro krátkou slabiku °. Pak určitě budete souhlasit, že rytmus slova např. mare označíme jako °°, rytmus slova omnia takto: _°°.

Dlouhé a krátké slabiky

Jak ale poznáme, která slabika je dlouhá a která krátká, když latinský text délky neuvádí? Musíme se naučit několik základních pravidel. Slabika je buď dlouhá přirozeně - ve slovníku se délky uvádějí - nebo polohou, některé jinak krátké slabiky prostě považujeme za dlouhé tehdy, pokud stojí v sousedství jiných slabik nebo hlásek. Za dlouhou slabiku se považuje především ta, kde po krátké samohlásce následuje skupina souhlásek. Uvedu příklad: nunc _, fert _, nebo už zmiňované omnia _°°.

- souhláska X se považuje za dvě souhlásky K+S, proto tvoří dlouhou slabiku
- QU se považuje za jedinou souhlásku, proto není dlouhé: quoque °°
- spojení BL, BR, CL, CR, TR, PR atd. se podle potřeby považuje buď za slabiku krátkou nebo dlouhou
- objeví-li se ve spojení dvě samohlásky vedle sebe, vznikne hiát, který se odstraňuje elizí (složité? dvě samohlásky vedle sebe splynou v jednu- primaque ab origine - se přečte /primakvaborigine/ )
- H na začátku se považuje také za samohlásku
- ve spojení -um, -am, -em + est se e- u slovesa vynechává

Další pravidla

Podívejme se ještě na některá konkrétní pravidla, která pro hexametr platí:

V prních čtyřech stopách se mohou libovolně zaměňovat daktyly se spondejem, v páté stopě musí být daktyl a v šesté stopě naopak musí být spondej nebo trochej.

daktyl: _ °° tj. dlouhá slabika, krátká, krátká
spondej: _ _ tj. dlouhá slabika, dlouhá slabika
trochej: _ °, tj. dlouhá slabika, krátká slabika
jamb: °_, tj. krátká slabika, dlouhá slabika

Schéma hexametru

Podle toho, co už víme, vypadá schéma hexametru takto:

_ °°/ _ °°/ _ °°/ _ °°/ _ °°/ _ _ /

 

A protože teď už známe všechna pravidla, je na čase uvést nějaký konkrétní příklad. Použijeme úvod z Ovidiových Metamorfóz:

In nova/ fert ani/mus mu/tatas/ dicere/ formas
_ ° ° / _ ° ° / _ _ / _ _ / _ ° °/ _ _ /
corpora/ di coep/tis nam/ vos mu/tastis et/ illas
_ ° ° / _ _ / _ _ / _ _ / _ ° ° / °_ /
adspi/rate me/is pri/maque ab o/rigine/ mundi

_ _ / _ ° ° / _ _ / _ ° ° / _ ° °/ _ °/
ad mea/ perpetu/um de/ducite/ tempora/ carmen!

_ ° °/ _ ° °/ _ _ / _ ° °/ _ ° ° / _ °

A ještě doslovný překlad, najdete ho pod žárovičkou.

 Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Věděli jste? - O výchově ve Spartě

Další článek starověkých reálií. Řecko a jeho kultura nepochybně ovlivnili kulturu celé Evropy. Podívejte se tedy, jak se vychovávaly děti ve Spartě.
INTERMEDIATE

O králi Václavu

Kdysi jsem zahlédla poznámku o králi Václavu IV., kterou sepsal neznámý benediktýnský mnich. Posuďte sami, jak umí být latina výmluvná.
ELEMENTARY

Hledáme ve slovníku #2

V tomto článku budeme opět hledat nominativy nebo základní tvary jednotlivých slov, tak abychom je mohli najít ve slovníku. Slovní zásoba je vhodná jak pro studenty lékařských tak nelékařských oborů.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.