Lingua Latina

Dé capellís

PRE Vydáno dne 19.07.2010

Na prázdninová slunečná odpoledne jsem pro vás připravila českou pohádku v latinském podání. Obrázky nám tentokrát namaloval Jan Čečák ml.Dé capellís

capra ante domum In hác domó septem capellae cum mátre suá caprá habitant. Hodié máter capra ad forum it. Ea ibi carótam et lactúcam emit. Capellís suís dícit:

Capra: Este bonae, capellae meae, et cavéte lupum, is vós voráre potest!

Capellae prómittunt sé bonás futúrás esse et máter abit.

Post paulum temporis aliquis pulsat óstium.

Capellae vident lupum.

Capellae: Quis es? Interrogant capellae.

Lupus: Máter vestra sum. Aperíte óstium.

Capellae: Tú nón es máter nostra, ea dulcem vócem habet. Tú es lupus!

Lupus apud fabrum. Lupus írátus properat ad fabrum.

Lupus: Faber, límá linguam meam, ut dulcem vócem habeam.

Lupus cum dulcí vóce it ad domum capellárum. Óstium pulsat et vocat dulcí vóce:

Lupus: Capellae meae, aperíte óstium, máter vestra domum it.

Capellae: Mónstrá palmam tuam!

Lupus mónstrat palmam suam sed capellae rídent.

Capellae: Tú nón es máter nostra. Tú es lupus. Máter nostra albam palmam habet.

Lupus írátus est. Is ad molitórem properat et saccum farínae emit. Palmam suam in farínam impónit ut alba sit. Lupus properat ad capellam. Eam dulcí vóce vocat:

Lupus: Capellae meae, aperíte óstium, máter vestra domum it. Et mónstrat albam palmam.

Capellae gaudent. Óstium aperiunt. Lupus ad domum currit et capellás vorat. Deinde sub arbore conquiéscébat et dormiébat.

Pauló post máter capra domum vénit. Capellás nón videt. Timet. Sub arbore lupum cum magnó ventre videt. Ínfélíx máter plórat. Sed deinde forficem súmit et ventrem lupí dissecat. Capellae vívae sunt et ad ventrem lupí lapidés portant. Posteá sé domí occultant et lupum spectant. Is excitátur et sitim habet.

Lupus: Sitim habeó, ubi aqua est?

Et it ad puteum. Sed puteus altus est, lupus in eum cadit et aquá submergitur. Capellae laetae sunt sed máter íráta est.

Máter capra: Cur aperuistis lupó?

Sed capellae nárrábant mátrí quómodo á lupó déceptae essent. Máter ósculum dat omnibus capellís et cum líberís suís carótam et lactúcam edit.

 

 Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

De Philosophia

Krátký text podle Cicerona, který oslavuje filozofii jako matku všech věd a na kterém si navíc procvičíte stupňování adjektiv. Nově jsou v našem slovníku přidaná všechna slovíčka z článku. Stačí je zadat do vyhledávání.
STARTER

De dis deabusque Romanis

Tento článek je cvičením pro studenty začátečníky, kteří potřebují prověřit svoji orientaci v základní mluvnici.
ELEMENTARY

Slovíčka k textu De patria nostra

Naučte se on-line slovní zásobu k textu De patria nostra. Obsahuje velké množství důležité základní slovní zásoby.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.