Lingua Latina

Akuzativ s infinitivem - cvičení #1

INTERMEDIATE Vydáno dne 28.07.2010

Vazba akuzativu s infinitivem je v latině používána velmi často, procvičíme si ji na originálních větách, tentokrát ale z knihy nedávno napsané.V latinském překladu Harryho Pottera, mimochodem velmi čtivý překlad, jehož autorem je Peter Needham, jsem pro vás vybrala několik vět, na kterých si procvičíme vazbu akuzativu s infinitivem. Knihu si nyní můžete také přečíst celou, lze ji objednat na e-shopu Libri Latini.

Vyberte na vynechané místo správné doplnění.

  1. Ianuae quae re vera non erant ianuae, sed muri solidi simulantes ________.

  2. Ne mihi dixeris te numquam de Dumbledore ________.

  3. Nunc omnes exspectant ________ .

  4. Ronaldus murmuravit se quadrulas duplices panis TTT secum ________.

  5. Non potes exspectare eum totum diem ________.

  6. Iam negavimus ________.

  7. An certum scis ________ ?

  8. Spero ________ inter Gryffindorenses. (Dícit Hermiona.)

  9. An putas ________ ?

  10. Nil opus est rogare quis tu sis. Pater mihi dixit ________.

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem

V tomto článku se můžete naučit v latině hojně používanou větnou vazbu akuzativu s infinitivem.
INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #2

Procvičte si vazbu akuzativu s infinitivem.
PRE-INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #3

Pro ty z vás, kteří s vazbou akuzativ s infinitivem teprve začínáte, jsem připravila cvičení, které má směřovat k pochopení základních pravidel.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.