Lingua Latina

Skladba

INTERMEDIATE

Indikativní souslednost

Tomáš Weissar | 14. 5. 2012

Obávaným tématem ve větné skladbě je tzv. souslednost časů. My se nyní podíváme na tu jednodušší, na souslednost časů při užití indikativních vět. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #3

Lenka Jedličková | 26. 3. 2011 | komentáře: 5

Pro ty z vás, kteří s vazbou akuzativ s infinitivem teprve začínáte, jsem připravila cvičení, které má směřovat k pochopení základních pravidel. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #2

Lenka Jedličková | 1. 3. 2011 | komentáře: 4

Procvičte si vazbu akuzativu s infinitivem. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vazba místních jmen - cvičení #1

Lenka Jedličková | 5. 10. 2010

Unde – Ubi – Quó – procvičte si, jak správně odpovědět na tyto otázky. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Nominativ s infinitivem - cvičení #1

Lenka Jedličková | 3. 10. 2010 | komentáře: 4

Další infinitivní vazba, tentokrát jako cvičení v přítomném čase. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vazba místních jmen

Lenka Jedličková | 26. 8. 2010 | komentáře: 25

Jak správně v latině používat podstatná jména v odpovědích na otázky KDE? , KAM?, ODKUD? Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem

Tomáš Weissar | 4. 8. 2010 | komentáře: 5

V tomto článku se můžete naučit v latině hojně používanou větnou vazbu akuzativu s infinitivem. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Akuzativ s infinitivem - cvičení #1

Lenka Jedličková | 28. 7. 2010

Vazba akuzativu s infinitivem je v latině používána velmi často, procvičíme si ji na originálních větách, tentokrát ale z knihy nedávno napsané. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vedlejší věty snahové, obavné a zabraňovací

Lenka Jedličková | 2. 6. 2010 | komentáře: 6

Podívejme se spolu na další druhy vedlejších vět. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Věty účelové

Lenka Jedličková | 31. 5. 2010 | komentáře: 10

Vysvětlíme si, co jsou to věty účelové a jak v latině fungují. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Procvičujeme konjunktivy ve vedlejších větách #1

Lenka Jedličková | 28. 5. 2010

V následujícím cvičení se podíváme na věty účelové, snahové, obavné a zabraňovací. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Ablativ absolutní - cvičení #1

Lenka Jedličková | 8. 5. 2010

Procvičte si v následujícím testu ablativ absolutní. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Ablativ absolutní

Lenka Jedličková | 19. 1. 2010 | komentáře: 9

Podívejme se, co to je ablativ absolutní, jak se tvoří a především, jak ho správně překládáme. Pokračování článku »