Lingua Latina

Feró - nesu

PRE Vydáno dne 17.02.2011

Sloveso FERÓ patří mezi několik nepravidelných sloves, které latina má. Spolu s tímto slovesem se časují také jeho složeniny. Podívejme se, jak na to. 

Feró, ferre, tulí, látum - nesu

feró Sloveso feró má nejen nepravidelně tvořené perfektum a supinum (proto se tak dobře hledá ve slovníku :-)), ale také se nepravidelně časuje. Podívejme se nejprve na přehled tvarů indikativu prézenta aktíva:

Feró - nesu, indikativ prézenta aktiva a pasiva
1. os.ferónesuferorjsem nesen
2. os.fersnesešferrisjsi nesen
3. os.fertneseferturje nesen
1. os.ferimusnesemeferimurjsme neseni
2. os.fertisneseteferiminíjste neseni
3. os.feruntnesouferiunturjsou neseni

Ostatní tvary jsou pravidelné:

feram, ferás - ať nosím, ať nosíš... konjunktiv prézenta
ferébam, ferébás - nosil jsem, nosil jsi... imperfektum aktíva
feram, ferés... - budu nosit, budeš nosit .... futurum I aktíva
ferrem, ferrés... nosil bych, nosil bys... konjunktiv prézenta

Infinitiv

ferre - nosit X ferrí - být nesen

Složeniny slovesa feró

Složeniny se časují stejně jako feró, u některých se předpona při časování mění, u jiných nikoli. Mezi složeniny slovesa feró patří především tato slovesa:

afferó, attulí, allátum - přináším
auferó, abstulí, ablátum - odnáším
offeró, obtulí, oblátum - nabízím
differó, distulí, dílátum - odkládám
cónferó, cóntulí, collátum - snáším, shromažďuji
efferó, extulí, élátum - vynáším, odnáším
perferó, pertulí, perlátum - trpělivě snáším
praeferó, praetulí, praelátum - dávám přednost
tránsferó, tránstulí, tránslátum - přenáším
déferó, détulí, délátum - odevzdávám
referó, retulí, relátum - oznamuji, nesu zpět
ínferó, íntulí, ínlátum - vnáším

 

 Pokračovat můžete zde:

STARTER

Seznamte se s 2. deklinací

2. deklinace je dalším stupínkem k poznání latinské mluvnice. Po jejím zvládnutí si už můžete přečíst jednoduché texty.
INTERMEDIATE

Exemplum - Jak se nelze zavděčit všem

Podívejme se na další krásné exemplum, tentokrát na starou známou pravdu, že se ještě nenarodil člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem…
INTERMEDIATE

Seznamujeme se s lékařskou terminologií #1

Ukážeme si několik základních přípon a slovních základů, které tvoří lékařskou terminologii.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.