Lingua Latina

Certamen latinum 2010 - zemské kolo A

PRE Vydáno dne 07.04.2011

Vyzkoušejte si, jak byste uspěli v zemském kole latinské olympiády. V článku najdete verzi pro začínající latináře.Certamen latinum 2010 - zemské kolo A

Nejprve přeložte text. Následující otázky se obvykle textu více či méně dotýkají.

De delphinis et hominibus
delphinus Iam antiquis temporibus delphini erant animalia hominibus amica. Gaius Plinius Secundus, praeclarus scriptor Romanus, in libro suo, qui Historia naturalis appellatur, de amicitia pueri et delphini narrat. Discipulus quidam a delphino admodum amabatur. Cottidie delphinus puerum in mari exspectabat. Dorsum suum ei praebebat et per magnum mare eum in scholam vehebat et domum revehebat per multos annos usque ad mortem pueri. Tum ad locum litoris tristissimus longe veniebat et amicum suum quaerebat.

 


1. Vypište z textu slova řeckého původu, pište je v základním tvaru a oddělujte čárkami, pokud se opakují, zapište je jen jednou: 

2. Uveďte všechny významy slova liber:

3. Najděte v textu substantivum odvozené od slovesa discere: 

4. Jaký význam má předpona slovesa revehere: 

5. Najděte v textu slova, z nichž jsou odvozena česká slova: prebenda s/lightbulb.png" alt="TTT" />
antika:
lokální:
6.Ŕímský spisovatel, voják a právník Gaius Plinius Secundus zahynul při velké přírodní katastrofě, která v 1. stol. po Kr. postihla jižní Itálii. O jakou katastrofu se jednalo? 

7.Uveďte jméno slavného řeckého filozofa, který se rovněž všestranně zabýval přírodovědnými otázkami: 

8. Jak se jmenoval řecký básník a hudebník, kterého po přepadení jeho lodě piráty podle pověsti rovněž zachránil delfín?

9. Zvířata byla v antickém náboženství rovněž atributy bohů. Kterým z antických bohů/bohyň náležel orel a sova  ?

10. Která zvířata podle pověsti zachránila Řím před dobytím Galy? 

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Certamen latinum - zemské kolo 2010 B

Letošní olympiády v latinském jazyce jsou v plném proudu. Podívejte se s námi na zadání zemského kola pro pokročilejší latináře z roku 2010.
PRE-INTERMEDIATE

Certamen latinum 2010

Letošní školní kolo Certamen latinum – olympiády z latinského jazyka, je v plném proudu. Podívejme se společně na část loňského zadání.
PRE-INTERMEDIATE

Certamen latinum 2010 - B

Latinské olympiády se můžete zúčastnit i tehdy, pokud se učíte latinu méně než 2 roky. Aby byla soutěž spravedlivá, mají všichni ti, kteří se učí déle, o něco složitější zadání. My se dnes podíváme na zadání pro studenty, kteří se učí latinu déle než 2 roky.
Copyright info:

Certamen latinum pořádá Národní institut dětí a mládeže

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.