*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Certamen latinum 2010 - zemské kolo A

PRE Vydáno dne 07.04.2011

Vyzkoušejte si, jak byste uspěli v zemském kole latinské olympiády. V článku najdete verzi pro začínající latináře.Certamen latinum 2010 - zemské kolo A

Nejprve přeložte text. Následující otázky se obvykle textu více či méně dotýkají.

De delphinis et hominibus
delphinus Iam antiquis temporibus delphini erant animalia hominibus amica. Gaius Plinius Secundus, praeclarus scriptor Romanus, in libro suo, qui Historia naturalis appellatur, de amicitia pueri et delphini narrat. Discipulus quidam a delphino admodum amabatur. Cottidie delphinus puerum in mari exspectabat. Dorsum suum ei praebebat et per magnum mare eum in scholam vehebat et domum revehebat per multos annos usque ad mortem pueri. Tum ad locum litoris tristissimus longe veniebat et amicum suum quaerebat.

 


1. Vypište z textu slova řeckého původu, pište je v základním tvaru a oddělujte čárkami, pokud se opakují, zapište je jen jednou: 

2. Uveďte všechny významy slova liber:

3. Najděte v textu substantivum odvozené od slovesa discere: 

4. Jaký význam má předpona slovesa revehere: 

5. Najděte v textu slova, z nichž jsou odvozena česká slova: prebenda s/lightbulb.png" alt="TTT" />
antika:
lokální:
6.Ŕímský spisovatel, voják a právník Gaius Plinius Secundus zahynul při velké přírodní katastrofě, která v 1. stol. po Kr. postihla jižní Itálii. O jakou katastrofu se jednalo? 

7.Uveďte jméno slavného řeckého filozofa, který se rovněž všestranně zabýval přírodovědnými otázkami: 

8. Jak se jmenoval řecký básník a hudebník, kterého po přepadení jeho lodě piráty podle pověsti rovněž zachránil delfín?

9. Zvířata byla v antickém náboženství rovněž atributy bohů. Kterým z antických bohů/bohyň náležel orel a sova  ?

10. Která zvířata podle pověsti zachránila Řím před dobytím Galy? 

/p>


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Aplikace - Latinská slovíčka

Na podzim roku 2017 začala vznikat aplikace k výuce slovní zásoby latiny. Je dostupná z google play a je zdarma. Naučit se v ní můžete slovní zásobu z učebnic, které se běžně používají v Čechách.

INTERMEDIATE

Exemplum - Jak se nelze zavděčit všem

Podívejme se na další krásné exemplum, tentokrát na starou známou pravdu, že se ještě nenarodil člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem…
STARTER

Jak latina skloňuje a časuje- obecné pojmy

Na úvod latinské gramatiky si osvojíme některé základní pojmy.
Copyright info:

Certamen latinum pořádá Národní institut dětí a mládeže

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář