Lingua Latina

Certamen latinum - zemské kolo 2010 B

PRE Vydáno dne 04.02.2012

Letošní olympiády v latinském jazyce jsou v plném proudu. Podívejte se s námi na zadání zemského kola pro pokročilejší latináře z roku 2010.
Přečtěte si úvodní text. Předpokládá se, že text přeložíte. Poté zodpovězte otázky. K překladu můžete použít slovník, k otázkám už nikoli.

De pacis necessitate
Cineas, ut Pyrrhum a bello averteret, hoc modo cum eo collocutus est: "Quid faciemus, cum
Romanos vincemus?" Pyrrhus: "Totam Italiam occupabimus." Cineas: "Quid tum, cum Italia
occupata erit?" Pyrrhus: "Siciliam ad nostrum imperium adiungemus." Cineas: "Nonne tum
erit finis bellorum?" Pyrrhus: "Minime, etiam maiora conabimur: restat Africa, Carthago."
Cineas: "Sed cum Africa nostra erit, nonne facile Graecia et Macedonia potieris? Quid autem
tum facies?" Tum Pyrrhus: "In pace bona hic mutuis sermonibus delectabimur." Cui Cineas:
"Nonne hoc sine bello facere possumus?"

 1. Napište ve slovníkovém tvaru sloveso, jež je v textu zastoupeno tvarem collocutus 
 2. Vypište z textu latinská slova, z nichž jsou odvozena česká slova:

  averze

  okupace:

  nostrifikace:

  majorita:

  totální:

 3. Přeložte tato sobě velmi podobná slova:

  mutuus:

  mutus:

  mutatus:

  mutilatus

 4. Vyjděte ze cvičení 3 a jednotlivá tam uvedená slova přiřaďte k těmto výrazům (uvedené výrazy jsou ze slov ve 3. cvičení odvozené):

  mutismus:

  mutace:

  mutilace:

  angl.mutual:

 5. Z jakého latinského slova v textu je odvozeno jméno hlavního města Bolívie La Paz? 
 6. Uveďte, z jaké oblasti Řecka pocházel král Pyrrhos (měl podle ní i svůj přídomek, pod nímž vstoupil do historie):
 7. Uveďte, jaká zvířata Pyrrhos využíval v boji s Římany: 
 8. Na území kterého současného státu se nalézalo starověké Kartágo? 


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Certamen latinum 2010 - zemské kolo A

Vyzkoušejte si, jak byste uspěli v zemském kole latinské olympiády. V článku najdete verzi pro začínající latináře.
PRE-INTERMEDIATE

Certamen latinum 2010 - B

Latinské olympiády se můžete zúčastnit i tehdy, pokud se učíte latinu méně než 2 roky. Aby byla soutěž spravedlivá, mají všichni ti, kteří se učí déle, o něco složitější zadání. My se dnes podíváme na zadání pro studenty, kteří se učí latinu déle než 2 roky.
PRE-INTERMEDIATE

Certamen latinum 2010

Letošní školní kolo Certamen latinum – olympiády z latinského jazyka, je v plném proudu. Podívejme se společně na část loňského zadání.
Copyright info:

Certamen latinum organizuje Národní institut dětí a mládeže.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.