*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
*

Certamen latinum - zemské kolo 2010 B

PRE Vydáno dne 04.02.2012

Letošní olympiády v latinském jazyce jsou v plném proudu. Podívejte se s námi na zadání zemského kola pro pokročilejší latináře z roku 2010.
Přečtěte si úvodní text. Předpokládá se, že text přeložíte. Poté zodpovězte otázky. K překladu můžete použít slovník, k otázkám už nikoli.

De pacis necessitate
Cineas, ut Pyrrhum a bello averteret, hoc modo cum eo collocutus est: "Quid faciemus, cum
Romanos vincemus?" Pyrrhus: "Totam Italiam occupabimus." Cineas: "Quid tum, cum Italia
occupata erit?" Pyrrhus: "Siciliam ad nostrum imperium adiungemus." Cineas: "Nonne tum
erit finis bellorum?" Pyrrhus: "Minime, etiam maiora conabimur: restat Africa, Carthago."
Cineas: "Sed cum Africa nostra erit, nonne facile Graecia et Macedonia potieris? Quid autem
tum facies?" Tum Pyrrhus: "In pace bona hic mutuis sermonibus delectabimur." Cui Cineas:
"Nonne hoc sine bello facere possumus?"

 1. Napište ve slovníkovém tvaru sloveso, jež je v textu zastoupeno tvarem collocutus 
 2. Vypište z textu latinská slova, z nichž jsou odvozena česká slova:

  averze

  okupace:

  nostrifikace:

  majorita:

  totální:

 3. Přeložte tato sobě velmi podobná slova:

  mutuus:

  mutus:

  mutatus:

  mutilatus

 4. Vyjděte ze cvičení 3 a jednotlivá tam uvedená slova přiřaďte k těmto výrazům (uvedené výrazy jsou ze slov ve 3. cvičení odvozené):

  mutismus:

  mutace:

  mutilace:

  angl.mutual:

 5. Z jakého latinského slova v textu je odvozeno jméno hlavního města Bolívie La Paz? 
 6. Uveďte, z jaké oblasti Řecka pocházel král Pyrrhos (měl podle ní i svůj přídomek, pod nímž vstoupil do historie):
 7. Uveďte, jaká zvířata Pyrrhos využíval v boji s Římany: 
 8. Na území kterého současného státu se nalézalo starověké Kartágo? 


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #6

Znovu si vyzkoušejte adjektiva 1. a 2. deklinace, také ve spojení se substantivy.
ELEMENTARY

Pleteme si curró X cúró

Pojďme se podívat na dvě zdánlivě podobná latinská slovesa.
INTERMEDIATE

Exemplum - Jak se nelze zavděčit všem

Podívejme se na další krásné exemplum, tentokrát na starou známou pravdu, že se ještě nenarodil člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem…
Copyright info:

Certamen latinum organizuje Národní institut dětí a mládeže.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář