Lingua Latina

Familia Romana - VI. lekce

STARTER Vydáno dne 20.06.2011

V šesté lekci učebnice Lingua Latina per se illustrata I. díl se seznámíte s předložkami, slovesy v pasívu a dalšími koncovkami 1. a 2. deklinace. 
á - od

preposition - předložka s ablativem před samohláskou má tvar ab

 
áctívum - činný rod, aktivum

noun - -í, n. genus áctívum

 
ad - k, do, na
AmE
Přehrát

preposition - pojí se s akuzativem

 
ambulat - chodí (on, ona)

verb - ambuló, áre, áví, átum

amíca
amíca - přítelkyně

noun - -ae, f.

amícus
amícus - přítel

noun - -í, m.

 
ante - před

preposition - pojí se s akuzativem

 
apud - při

preposition - pojí se s akuzativem

 
autem - však, pak

particle -

 
circum - kolem, okolo

preposition - předložka s akuzativem

 
duodecim - dvanáct

determiner - 12

equus
equus - kůň

noun - -í, m.

 
eunt - jdou (oni)

verb - eó, íre, ií, itum

 
fessus - unavený

us, a, um

 
inimícus - nepřítel

noun - -í, m.

 
inter - mezi

preposition - pojí se s akuzativem

 
intrat - vstupuje (on, ona)

verb - intró, áre, áví, átum

 
it - jde (on, ona)

verb - eó, íre, ií, itum

 
itaque - proto

conjunction - čti itakve

 
lectíca - nosítka

noun - -ae, f.

 
locátívus - lokativ, šestý pád

 
longus - dlouhý

us, a, um adjektivum 1. a 2. deklinace

malus
malus - špatný

us, a, um

múrus
múrus - zeď

noun - -í, m.

 
nam - neboť

conjunction -

 
passívum - pasívum, trpný rod

 
per - skrze, přes, během
AmE
Přehrát

preposition - pojí se s akuzativem

porta
porta - brána

noun - -ae, f.

portat
portat - nese (on, ona)

verb - portó, áre, áví, átum

 
post - po

preposition - pojí se s akuzativem

 
praepositió - předložka

noun - -ónis, f.

 
procul ab - daleko od

adverb -

 
prope - blízko

preposition - předložka s akuzativem

 
quam - jak, jako, jak, co, než

adverb -

 
quó - kam

adverb -

saccus
saccus - pytel

noun - -í, m.

 
tam - tak, tou měrou

adverb -

timet
timet - bojí se (on, ona)

verb - timeó, ére, uí, -

umerus
umerus - paže, rameno

noun - í, m.

 
unde - odkud, a proto, pročež

adverb -

 
vehit - veze, jede (on, ona)

verb - vehó, ere, éxí, vectum

via
via - cesta
AmE
Přehrát

noun - -ae, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - IX. lekce

Slovní zásoba z učebnice Familia Romana.

ELEMENTARY

Familia Romana - V. lekce

V páté lekci učebnice Lingua Latina per se illustrata se naučíte slovní zásobu týkající se bydlení.
PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - X. lekce

V desáté lekci se seznámíme s dalšími podstatnými jmény třetí deklinace.

Copyright info:

Hans H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata, Familia Romana, Domus Latina, 2008

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.