Lingua Latina

Familia Romana - X. lekce

PRE Vydáno dne 04.03.2018

V desáté lekci se seznámíme s dalšími podstatnými jmény třetí deklinace. 
áér - vzduch

noun - áéris, m.

ála
ála - křídlo

noun - -ae, f.

 
anima - vzduch

noun - -ae, f. áér quí in pulmónés dúcitur

animal
animal - živočich

noun - -ális, n.

aquila
aquila - orel, orlice

noun - -ae, f.

 
ascendere - vyšplhat se, vyjít nahoru

verb - -disse

asinus
asinus - osel

noun - -í, m.

 
audére - odvažovat se

verb - aussum esse

avis
avis - pták

noun - avis, f.

béstia
béstia - zvíře

noun - -ae, f.

 
cadere - padat

verb - cecidisse

 
canere - zpívat

verb - cecinisse

 
capere - chytat

verb - cépisse, captum

cauda
cauda - ocas

noun - -ae, f.

 
crassus - tlustý

us, a, um

 
cum - když

conjunction -

deus
deus - bůh

noun - -í, m., vok. sg. deus

 
enim - totiž

particle -

 
ergó - vskutku, tedy

particle -

 
facere - dělat

verb - fécisse, factum

fera
fera - šelma, divoké zvíře

noun - -ae, f.

 
ferus - divoký

adjective - us, a, um

flúmen
flúmen - řeka

-inis, n.

 
folium - list

noun - -ií, n.

homó
homó - člověk

noun - -inis, m.

lectus
lectus - postel

noun - -í, m.

leó
leó - lev
BrE
Přehrát

noun - -onis, m.

 
lúdere - hrát si

verb - -sisse

mare
mare - moře

noun - -is, n.

 
mercátor - kupec

noun - -óris, m. homó, quí emit et véndit

mortuus
mortuus - mrtvý

us, a, um

 
movére - hýbat

verb - -visse, mótum

 
natáre - plavat

verb - -ávisse, átum

 
necesse est - je třeba

verb -

 
némó - nikdo

pronoun -

nídus
nídus - hnízdo

noun - -í, m.

 
nuntius - posel

noun - -ií, m.

 
occultáre - skrývat

verb - -ávisse, -átum

óvum
óvum - vejce

noun - -í, n.

 
parere - rodit

verb - peperisse

 
perterritus - vyděšený, vystrašený

adjective - us, a, um

pés
pés - chodidlo, noha

noun - pedis, m.

 
petasus - klobouk

noun - -í, m.

pila
pila - míč

noun - -ae, f.

piscis
piscis - ryba

noun - -is, m.

 
potest - může

verb - possunt

pullus
pullus - mládě

noun - -í, m.

pulmó
pulmó - plíce

noun - -ónis, m.

 
quod - protože

conjunction -

rámus
rámus - větev

noun - -í, m.

 
spíráre - dýchat

verb - -ávisse, -átum

 
sustinére - podpírat

verb - -ávisse, -átum

 
tenuis - tenký

adjective - is, e

 
vívere - žít

verb - víxisse

 
vívus - živý

us, a, um

 
voláre - létat

verb - -ávisse, átum

 
vóx - hlas, výrok

noun - vócis, f.

 
vult - chce

verb - volunt

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - IX. lekce

Slovní zásoba z učebnice Familia Romana.

ELEMENTARY

Familia Romana X - kontrolní překlad

Milá Adéla Stadlerová připravila k učebnici Familia Romana kontrolní překlady textu. Určitě je využijí nejen samoukové ke kontrole správnosti překladu.

ELEMENTARY

Familia Romana - V. lekce

V páté lekci učebnice Lingua Latina per se illustrata se naučíte slovní zásobu týkající se bydlení.
Copyright info:

Familia Romana

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.