Lingua Latina

Předplatné časopisů Adulescens a Iuvenis

ALL LEVELS Vydáno dne 27.08.2011

V Evropě existují pouze dva časopisy pro výuku latinského jazyka. Adulescens a Iuvenis.Předplatné časopisů Adulescens a Iuvenis

Italské nakladatelství ELI vydává jazykové časopisy určené pro studium na středních školách. Kromě časopisů pro angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu či italštinu, vydávají také latinské časopisy.

Adulescens

Časopis Adulescens je určen pro začátečníky, úroveň bývá označována jako A1. V loňském školním roce provázela všechna čísla rodina Clacsonových, jejich kreslené příběhy umožňovaly naučit se slovní zásobu moderní doby - zimní sporty, třídění odpadu, hudební nástroje a další. Následující dvojstrana by se dala nazvat obrázkovým slovníkem. Dvojstranný obraz byl doplněn několika cvičeními a křížovkou, kde jste si mohli procvičit uvedenou slovní zásobu. Opět se jednalo o "moderní" latinu. Na dalších stranách jste se pak mohli setkat se zajímavými články týkajícími se jednak moderních "problémů" - znečištění, svět zvířat, velké kulturní události, jednak s články na téma římských dějin, reálie, umění, literatura. Následoval další komiksový příběh a na závěr obvykle něco ze života starých Římanů v latině - svatba, peníze, hudební nástroje, hry, škola a další. Všechny články jsou doprovázeny úkoly a cvičeními. Na zadní straně je pak řešení všech cvičení a na přeobalu další obrázkový slovník.

Iuvenis

Časopis Iuvenis je určen pro stupeň A2 - B1. Je rozsahem o jednu dvojstranu menší, rozhodně ale neméně zajímavý. Obsahuje dva komiksové seriály, zajímavé články o historii starověkého světa, dále něco z moderního světa dnešních mladých lidí - studia, možnosti studia různých oborů na různých školách, příběhy o nadaných dětech, životopisy celebrit - vše v latině samozřejmě, dále dvojstranu věnovanou antickému umění s krásnými celobarevnými fotografiemi a výkladem, loňská vydání obsahovala také dopisy - takovou rubriku, kam studenti psali v latině o svých "trápeních" a autor časopisu jim v latině odpovídal. Loňská vydání také doprovázel seriál o významných antických myslitelích. Vše samozřejmě doplněné o cvičení, klíč ke cvičením a obrázkový slovník na přeobalu.

Časopisy si můžete prohlédnout na stránkách nakladatelství ELI.

Předplatné časopisů

V letošním roce je možné si časopisy znovu objednat přímo u českého distributora. Veškeré podrobnosti získáte na stránkách Libri Latini. Cena prozatím není stanovena přesně. Vše záleží na počtu objednávek. Pokud by si objednal jen jeden čtenář, stálo by 6 čísel jednoho časopisu 500,- Kč včetně dopravy. Cena naopak klesne úměrně počtu objednávek.

Tento článek nemá žádný text…Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

De Caniculo Catulaque pavimentum lavantibus

První kapitola Povídání o pejskovi a kočičce v latinském překladu.

ELEMENTARY

Latina kolem nás: Tachov I

Tachov leží nedaleko bavorské hranice a vlastně je to město tiché, nenápadné a málo zalidněné. Ale najdeme zde překrásné pozůstatky opevňovacího systému – tachovské hradby, rozlehlé náměstí založené Přemyslem Otakarem II., pozůstatek původního hradu z 12. století, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostelík sv. Václava, který se stal místem posledního odpočinku hraběnky Windischgrätzové, a nyní nově rekonstruovaný zbytek klášterního objektu, ve kterém se buduje víceúčelová odpočinková zahrada pro celou rodinu, která se stává součástí již existujícího muzea v objektu. Kolem dokola jsou pak krásné parky a pozůstatky arboret. Je to tedy město jako stvořené pro odpočinkovou letní dovolenou.
INTERMEDIATE

Perfektum a plusquamperfektum - cvičení 1

Nejprve si procvičíme tvoření tvarů sloves v perfektu a v plusquamperfektu, tentokrát výběrem z nabídky, aby bylo cvičení pro začátek snazší.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.