Lingua Latina

Familia Romana - VII. lekce

ELEMENTARY Vydáno dne 19.11.2011

Slovní zásoba z učebnice Familia Romana 
adeó - přijít

verb - íre, ií, itum

 
advenió - přicházet

verb - -íre, véní, ventum

aperió
aperió - otvírat, odhalovat

verb - -íre, uí, ertum

 
claudó - zavírat, omezovat

verb - -ere, clausí, clausum

curró
curró - běžet

verb - -ere, cucurrí, cursum

 
- dát, věnovat

verb - dare, dedí, datum

 
é - z

preposition - pojí se s ablativem před samohláskou má tvar ex

 
exeó - vyjít, odejít, vytáhnout

verb - -íre, ií, itum

 
exspectó - čekám, očekávám

verb - -áre, áví, átum

 
fórmósus - krásný

us, a, um pulcher

 
hic - tento

pronoun - hic - haec - hoc

 
illíc - na onom místě, tam

adverb -

 
immó - ba, dokonce

adverb -

 
ínsum - být v něčem, být obsažen, vězet

verb - ínes, ínesse

lacrima
lacrima - slza

noun - -ae, f.

lacrimó
lacrimó - plakat, slzet

verb - -áre, áví, átum

málum
málum - jablko

noun - -í, n.

 
neque - a ne, ani

conjunction - nec

 
nónne - což ne

particle - tázací částice

oculus
oculus - oko

noun - -í, m.

ósculum
ósculum - polibek

noun - -í, n.

óstiárius
óstiárius - dveřník

noun - servus, quí óstium aperit et claudit -íí, m.

pirum
pirum - hruška

noun - -í, n.

 
plénus - plný

us, a, um, + gen. i abl. adjektivum 1. a 2. deklinace

 
sólum - jen, pouze

particle -

speculum
speculum - zrcadlo

noun - í, n.

 
sum - jsem

verb - esse, fuí, -, futúrus

teneó
teneó - držet, mít v držení

verb - -ére, uí, tentum

 
tergeó - utírat

verb - ére, tersí, tersum

 
vertó - obracet, připadat

verb - -ere, vertí, versum o datu

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka onlinePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - IX. lekce

Slovní zásoba z učebnice Familia Romana.

PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - X. lekce

V desáté lekci se seznámíme s dalšími podstatnými jmény třetí deklinace.

ELEMENTARY

Familia Romana - VIII. lekce

Slovní zásoba osmé lekce učebnice Familia Romana. V této lekci se výklad soustředí na zájmena.
Copyright info:

Lingua Latina per se illustrata – Pars I – Familia Romana, Hans H. Orberg.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.