Lingua Latina

Familia Romana - III. lekce

STARTER Vydáno dne 20.05.2011

Slovní zásoba z učebnice Lingua Latina per se illustrata – Familia Romana. 
accúsátívus - akuzativ, 4. pád

koho co

 
audit - slyší (on, ona)

verb - audió, íre, íví, ítum - slyšet

cantat
cantat - zpívá

verb - cantó, áre, áví, átum

 
cúr - proč

adverb -

dormit
dormit - spí (on, ona)

verb - dormió, íre, íví, ítum - spát

 
eam - ji (koho co vidím ji)

pronoun - akuzativ od zájmene ea - ona

 
eum - ho, jeho (koho co vidím jeho)

pronoun - akuzativ od zájmene is - on

 
híc - zde

adverb -

 
iam - již

particle -

 
improbus - špatný, zlý, drzý

us, a, um

interrogat
interrogat - ptá se

verb - interrogó, áre, áví, átum - ptát se

 
írátus - rozhněvaný

us, a, um

laetus
laetus - veselý, šťastný, radostný

-us, a, um

mamma
mamma - maminka, mamka

noun - -ae, f.

 
- mě (koho co)

pronoun - akuzativ od zájmene egó - já

 
neque - a ne, ani

conjunction - nec

 
nóminátívus - nominativ, 1. pád

kdo co

persóna
persóna - osoba
AmE
Přehrát

noun - -ae, f.

plórat
plórat - pláče, brečí

verb - plóró, -áre, áví, átum

 
probus - řádný, poctivý

-us, a, um

 
pulsat - tluče, bije

verb - pulsó, áre, áví, átum

 
quae - jaká, která

pronoun - čti /kvé/

 
quam - kterou (koho co vidím)

pronoun - akuzativ od zájmene quae - která

 
quem - koho?

pronoun - akuzativ

 
quí - který

pronoun - čti kví

 
quia - poněvadž, protože

conjunction -

 
respondet - odpovídá

verb - respondeó, ére, spondí, spónsum - odpovědět, odpovídat

rídet
rídet - směje se

verb - rídeó, ére, sí, sum - smát se

 
scaena - scéna, situace

noun - čti /scéna/, -ae, f.

 
- tebe (koho co)

pronoun - akuzativ od zájmene tu - ty

 
venit - přichází (on, ona)

verb - venió, íre, véní, ventum - přicházet

 
verberat - švihá

verb - verberó, áre, áví, átum - švihat

 
verbum - slovo, sloveso

noun - -í, n.

 
videt - vidí

verb - videó, ére, vísí, vísum - vidět

 
vocat - volá

verb - vocó, áre, áví, átum - volat

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - IX. lekce

Slovní zásoba z učebnice Familia Romana.

PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - X. lekce

V desáté lekci se seznámíme s dalšími podstatnými jmény třetí deklinace.

ELEMENTARY

Familia Romana - VIII. lekce

Slovní zásoba osmé lekce učebnice Familia Romana. V této lekci se výklad soustředí na zájmena.
Copyright info:

Hans H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata, Pars I, Familia Romana, Domus Latina, 2008
Učebnici můžete zakoupit v eshopu Libri Latini"":[]

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.