Lingua Latina

Vyjádření věku

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.05.2012

Podívejte se, jakými způsoby se v latině vyjadřuje věk.Vyjádření věku

Pokud chceme v latině vyjádřit, jak je někdo starý, nebo v jakém věku se mu přihodila nějaká událost, existuje na to několik způsobů. Ovšem od češtiny se liší, takže je třeba si na to dávat pozor.

1) základní číslovka + annós nátus

Jedním ze způsobů je použití základní číslovky se substantivem annus v akuzativu plurálu a participiem nátus (narozený).

Vígintí annós nátus est. - Je mu dvacet let.
Vígintí annós náta fílium prímum peperit. - Ve dvaceti letech porodila prvního syna.
Sexágintá septem annós nátus mortuus est. - Zemřel v šedesáti sedmi letech. (přestože spojení nátus a mortuus hned vedle sebe vypadá zvláštně)

 

2) řadová číslovka + annum agó

Dalším způsobem je použití řadové číslovky se substantivem annus v akuzativu singuláru a slovesem agó nebo participiem agéns (konající). Ovšem pozor! V tomto případě je číslovka o jednotku vyšší, než je skutečný věk! Vychází to z významu slovesa agó - daný člověk tento rok teprve žije, koná další rok svého života. Do jisté míry se to podobá českému vyjádření "zemřel v nedožitých letech".

Vícesimum prímum annum agit. - Je mu dvacet let. (Koná svůj dvacátý první rok.)
Vícesimum prímum annum agéns fílium prímum peperit. - Ve dvaceti letech porodila prvního syna. (Konajíc svůj dvacátý první rok, porodila...)
Duodéseptuágésimum annum agéns mortuus est. - Zemřel v šedesáti sedmi letech. (Konaje svůj šedesátý osmý rok, zemřel.)

 

3) ablativ časový

Třetím způsobem je použití řadové číslovky podobně jako v předchozím případě, ovšem v ablativu. Číslo je rovněž o jednotku vyšší, ze stejného důvodu jako v předchozím případě. Může být doplněno genitivem substantiva aetás (věk), abychom tento časový ablativ odlišili od letopočtu, který by se vyjádřil stejně. A jak si můžeme všimnout, tímto spojením vyjádříme pouze věk, ve kterém došlo k nějaké události.

Vícesimó prímó annó (aetátis) fílium prímum peperit. - Ve dvaceti letech porodila prvního syna. (Ve dvacátém prvním roce svého věku...)
Duodéseptuágésimó annó (aetátis) mortuus est. - Zemřel v šedesáti sedmi letech. (V šedesátém osmém roce svého věku...)
Annó míllésimó quadringentésimó quintó decimó mortuus est. - Zemřel v roce 1415.

 

Místo přídavných jmen "pětiletý, stoletý...", která používáme v češtině, užívá latina genitiv plurálu číslovky a substantiva annus.

fémina qudrágintá annórum - čtyřicetiletá žena
puella trium annórum - tříletá dívka
avus centum annórum - stoletý dědaPokračovat můžete zde:

STARTER

Seznamte se s 2. deklinací

2. deklinace je dalším stupínkem k poznání latinské mluvnice. Po jejím zvládnutí si už můžete přečíst jednoduché texty.
ALL LEVELS

Lingua Latina per se illustrata

V tomto článku se můžete seznámit se zcela novou učebnicí, alespoň na našem trhu, a s její zajímavou výukovou metodou.
PRE-INTERMEDIATE

Laura Gibbs: Leo et canis

Laura Gibbs na svém webu nabízí ke čtení 1000 bajek pro mírně pokročilé. Uvádíme je s vysvětlivkami. Laura Gibbs olim fabulas Aesopianas scripsit, quas vobis explicatas propono.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.