Lingua Latina

Vyjádření věku

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.05.2012

Podívejte se, jakými způsoby se v latině vyjadřuje věk.Vyjádření věku

Pokud chceme v latině vyjádřit, jak je někdo starý, nebo v jakém věku se mu přihodila nějaká událost, existuje na to několik způsobů. Ovšem od češtiny se liší, takže je třeba si na to dávat pozor.

1) základní číslovka + annós nátus

Jedním ze způsobů je použití základní číslovky se substantivem annus v akuzativu plurálu a participiem nátus (narozený).

Vígintí annós nátus est. - Je mu dvacet let.
Vígintí annós náta fílium prímum peperit. - Ve dvaceti letech porodila prvního syna.
Sexágintá septem annós nátus mortuus est. - Zemřel v šedesáti sedmi letech. (přestože spojení nátus a mortuus hned vedle sebe vypadá zvláštně)

 

2) řadová číslovka + annum agó

Dalším způsobem je použití řadové číslovky se substantivem annus v akuzativu singuláru a slovesem agó nebo participiem agéns (konající). Ovšem pozor! V tomto případě je číslovka o jednotku vyšší, než je skutečný věk! Vychází to z významu slovesa agó - daný člověk tento rok teprve žije, koná další rok svého života. Do jisté míry se to podobá českému vyjádření "zemřel v nedožitých letech".

Vícesimum prímum annum agit. - Je mu dvacet let. (Koná svůj dvacátý první rok.)
Vícesimum prímum annum agéns fílium prímum peperit. - Ve dvaceti letech porodila prvního syna. (Konajíc svůj dvacátý první rok, porodila...)
Duodéseptuágésimum annum agéns mortuus est. - Zemřel v šedesáti sedmi letech. (Konaje svůj šedesátý osmý rok, zemřel.)

 

3) ablativ časový

Třetím způsobem je použití řadové číslovky podobně jako v předchozím případě, ovšem v ablativu. Číslo je rovněž o jednotku vyšší, ze stejného důvodu jako v předchozím případě. Může být doplněno genitivem substantiva aetás (věk), abychom tento časový ablativ odlišili od letopočtu, který by se vyjádřil stejně. A jak si můžeme všimnout, tímto spojením vyjádříme pouze věk, ve kterém došlo k nějaké události.

Vícesimó prímó annó (aetátis) fílium prímum peperit. - Ve dvaceti letech porodila prvního syna. (Ve dvacátém prvním roce svého věku...)
Duodéseptuágésimó annó (aetátis) mortuus est. - Zemřel v šedesáti sedmi letech. (V šedesátém osmém roce svého věku...)
Annó míllésimó quadringentésimó quintó decimó mortuus est. - Zemřel v roce 1415.

 

Místo přídavných jmen "pětiletý, stoletý...", která používáme v češtině, užívá latina genitiv plurálu číslovky a substantiva annus.

fémina qudrágintá annórum - čtyřicetiletá žena
puella trium annórum - tříletá dívka
avus centum annórum - stoletý dědaPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Festum Nativitatis Christi

Iam mense Ianuario anni 2023 paravi textum de Festo Nativitatis Christi apud Bohemos. Hunc textum vobis nunc propono ad legendum. Dozvíte se zde, jakou slovní zásobou lze popsat jednotlivé části slavnostního období, jak popsat vánoční výzdobu, slavnostní tabuli či pokrmy.

STARTER

Seznamte se s 2. deklinací

2. deklinace je dalším stupínkem k poznání latinské mluvnice. Po jejím zvládnutí si už můžete přečíst jednoduché texty.
ALL LEVELS

Lingua Latina per se illustrata

V tomto článku se můžete seznámit se zcela novou učebnicí, alespoň na našem trhu, a s její zajímavou výukovou metodou.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.