Lingua Latina

Indikativní souslednost

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.05.2012

Obávaným tématem ve větné skladbě je tzv. souslednost časů. My se nyní podíváme na tu jednodušší, na souslednost časů při užití indikativních vět.Indikativní souslednost

Přestože v obecně rozšířené představě jsou souvětí vnímána jako strašáci plní konjunktivů, vězte, že tomu tak nemusí být vždy. Existují i souvětí, kde si vystačíme pouze s indikativem. Jsou to věty podmínkové reálné, vztažné, některé věty časové a příčinné. V takových souvětích se uplatňuje tzv. indikativní souslednost časů. Pokud chceme vyjádřit, že se jeden děj odehrál před druhým, nebo když chceme vyjádřit jeho dokonavost, postupujeme způsobem, který si nyní vysvětlíme. Budeme k tomu potřebovat znalost indikativů všech latinských časů (jejich přehled najdete zde).

Pro správné pochopení veškeré souslednosti je nutné mít neustále před očima tuto časovou osu. Červeně označené časy jsou tvořené od perfektního kmene, vyjadřují dokonavost a používají se pro vyjádření předčasnosti před modře označenými časy. Zatímco modře označené časy jsou prézentní, nedokonavé a vyjadřují současnost. Více možná prozradí tabulka:

věta hlavnívěta vedlejší - současnostvěta vedlejší - předčasnost
ind. prézentuind. prézentuind. perfekta
ind. perfekta / imperfektaind. imperfektaind. plusquamperfekta
ind. futura Iind. futura Iind. futura II

 

Uplatnění v indikativních časových větách s cum

Současnost

Cum domí sum, musicam audió. - Když (kdykoliv) jsem doma, poslouchám hudbu.
Cum domí eram, musicam audiébam. - Když (kdykoliv) jsem byl doma, poslouchal jsem hudbu.
Cum domí eró, musicam audiam. - Když (kdykoliv) budu doma, budu poslouchat hudbu.

Cum veniet, gaudébó. - Když (kdykoliv) bude přicházet, budu se radovat. (je kladen důraz na to, že se budu radovat průběžně, zatímco bude přicházet!)

Předčasnost

Cum vénit, gaudeó. - Když (kdykoliv) přijde, raduji se. (POZOR! vénit je perfektum, prézens je krátce!)
POZOR! zde je rozdíl oproti češtině, která užívá oba časy přítomné, latina se chová logičtěji a důsledně dodržuje předčasnost!
Cum vénerat, gaudébam. - Když (kdykoliv) přišel, radoval jsem se.
Cum vénerit, gaudébó. - Když (kdykoliv) přijde, budu se radovat. / Až přijde, budu se radovat.

 

Uplatnění ve větách vztažných

Epistulam legó, quam mihi mísistí. - Čtu dopis, který jsi mi poslal.
Epistulam légí, quam mihi míserás. - Přečetl jsem dopis, který jsi mi (předtím) poslal.
Epistulam legam, quam mihi míseris. - Přečtu si dopis, který mi (předtím) pošleš.

 

Uplatnění ve větách příčinných s quia nebo quod

Tibi nón respondí, quia mihi nihil míserás. - Neodpověděl jsem ti, protože jsi mi nic (předtím) neposlal.
Nihil émimus, quod omnia iam ante émerámus. - Nic jsme si nekoupili, protože jsme si všechno koupili už předtím.

 

Uplatnění ve větách podmínkových

Sí id mihi díxeris, pecúniam tibi dabó. - Jestli mi to řekneš, dám ti peníze.
Sí quid iís díxerat, pecúniam eí dabant. - Jestliže jim něco řekl, dávali mu peníze.

 Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přehled latinských časů

V tomto článku je pro vás připraven přehled všech časů, které tvoří latinská slovesa.
ELEMENTARY

Cvičení na 1. konjugaci

V tomto cvičení si procvičíte koncovky 1. konjugace.
ELEMENTARY

Cvičení na sloveso ESSE

Na jednoduchém textíku si procvičte sloveso být v přítomném čase.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.