Lingua Latina

Metodický seminář k učebnici Familia Romana 2015

ALL LEVELS Vydáno dne 15.06.2015

24.8.2015 se v Táboře na Střední zdravotnické škole uskuteční Metodický seminář k učebnici Familia Romana. Cílem je vyzkoušet si nové metody výuky latinského jazyka, diskutovat s kolegy o zkušenostech s touto metodou a současně prožít jeden zajímavý den s krásným jazykem. Všichni jste zváni.Latina nově

Vážení učitelé a příznivci latinského jazyka, dovolte mi, abych Vás pozvala na letošní letní Metodický seminář k učebnici Familia Romana. Přestože se jedná o seminář k výukové metodě jedné konkrétní učebnice, jednotlivé postupy jsou použitelné ve výuce jazyků obecně, a jste proto zváni všichni, nejen ti z vás, kteří učebnici používáte. Seminář je akreditovaný MŠMT, dostanete tedy všichni certifikát. Zde http://goo.gl/…s/ntWJ8v11u0 vyplňte přihlášku. Vystavíme vám fakturu, kterou zašleme emailem, předpokládaný účastnický poplatek je 350,– Kč, občerstvení a oběd jsou v ceně, stejně tak jako výukové materiály. V místě bude možné zakoupit také latinské učebnice.

Seminář se bude konat 24.8. 2015 od 10:00 – 15:00 v Táboře na SZŠ, Mostecká 1912. Přesné informace o cestě a připomenutí dostanete včas. Máte-li nějaké poznámky, přání či připomínky, ozvěte se.

Letos budou přednášet pánové Mgr. Jiří Čepelák a Mgr. Bořivoj Marek. Anotace jejich přednášek:

Jiří Čepelák: Incipiamus Latine aneb začněme s latinou (pokud možno) latinsky Seminář bude věnován simulaci výukové hodiny podle jedné z prvních deseti kapitol učebnice Familia Romana tak, aby se jeho účastníci co nejvěrněji seznámili s praktickým použitím přímé metody, na níž je tato učebnice založena. Zaměříme se na opakování již probrané i probírání nové látky, na základní, rozšiřující i aktivizační cvičení použitelná při výuce, v neposlední řadě také na možnosti testování nabytých znalostí.

Bořivoj Marek: Přednáška či spíše seminář se bude zabývat možným využitím Ørbergových učebnic (základní kurs “LLPSI I: Familia Romana” a zejména doprovodná publikace “Colloquia personarum”) ke tvorbě krátkých dramatických výstupů v hodinách latiny. Pokusíme se také najít odpověď na otázku, zda mají takové inscenace smysl a zda skutečně mohou výuku latiny obohatit a rozšířit. Zlehka se dotkneme také jiných textů vhodných k dramatizaci a uvedeme si příklady z praxe.

Těším se na viděnou, Lenka Jedličková

P.S. Fotografie z loňského semináře si můžete prohlédnout na facebooku pod adresou" Libri Latini.":https://www.facebook.com/…565712355604?…Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak učit podle učebnice Familia Romana?

Libri Latini a ALFA – Asociace učitelů klasické latiny pořádají Metodický seminář k učebnici Familia Romana. Tato učebnice se v Čechách používá již několik let, někteří učitelé si ale nejsou jisti, jakým způsobem z této knihy učit. Připravili jsme pro Vás tedy názorné ukázky výuky podle této učebnice a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé studenty latiny. Přijďte se podívat.
ELEMENTARY

Familia Romana - V. lekce

V páté lekci učebnice Lingua Latina per se illustrata se naučíte slovní zásobu týkající se bydlení.
STARTER

Videolekce: Familia Romana-Capitulum secundum II

Další videolekce pro začátečníky, naučíte se nová slovíčka a seznámíte se s genitivem plurálu i singuláru. Tedy odpovíte na otázku: koho, čeho, čí.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.