Lingua Latina

Familia Romana X - kontrolní překlad

ELEMENTARY Vydáno dne 22.03.2024

Milá Adéla Stadlerová připravila k učebnici Familia Romana kontrolní překlady textu. Určitě je využijí nejen samoukové ke kontrole správnosti překladu.Familia Romana X – Zvířata a lidé

připravila Adéla Stadlerová

Bestiae et homines

Část první

1 – 8 Kůň a osel, lev a vlk, pes a ovce jsou zvířata. Lev a vlk jsou šelmy TTT *1, které jiná zvířata loví a žerou TTT *2. V Africe je mnoho lvů TTT *3. Afričtí pastýři se lvů bojí TTT *4, neboť lvi nežerou jen ovce pastýřů, ale také samotné pastýře! Nikoli zvíře, ale člověk je pastýř, lvi ale nežerou jen jiná zvířata, ale také lidi. Divoká zvířata a lidé nejsou přáteli. Pes je přítel člověka, to zvíře není divoké.

9 – 18 Jiná zvířata jsou ptáci, jiná ryby. Orel je velký dravý pták, který malé ptáky loví a žere. Ptáci létají ve vzduchu. Ryby plavou ve vodě. Lidé chodí po zemi. Pták má dvě křídla. Člověk má dvě nohy TTT *5. Ryba nemá ani křídla, ani nohy. Pták, který létá, pohybuje křídly TTT *6. Člověk, který chodí, pohybuje nohama. Ryba, která plave, pohybuje ocasem. Když pták létá, (jeho) křídla se hýbou. Když člověk kráčí, jeho nohy se hýbou. Když ryba plave, její ocas se hýbe. Kdo kráčí, dělá na zemi stopy. Kdo létá nebo plave, stopy nedělá.

19 – 25 V zahradě a v lese je mnoho ptáků TTT *7. Pes pozoruje ptáky, kteří létají mezi stromy. Pes sám nelétá, neboť pes nemá křídla. Pes nemůže létat. Ani pastýř nemůže létat. Pastýř má dvě nohy, proto může chodit. Lidé mohou chodit, protože mají nohy, ale TTT *8 nemohou létat, protože nemají křídla.

26 – 30 Merkur však může létat jako pták, neboť na jeho nohách a klobouku jsou křídla. Merkur není člověk, ale je bůh. Merkur je bůh obchodníků. (Obchodník je člověk, který kupuje a prodává.) Merkur přináší (k) lidem příkazy bohů, on je totiž posel bohů.

31 – 34 Ryby nemohou ani létat, ani chodit. Ryby mohou plavat ve vodě. Mohou i lidé plavat? Někteří lidé umí plavat, jiní ne. Markus a Quintus umí plavat, Iúlie neumí.

Část druhá

35 – 39 Neptun plavat umí TTT *9, neboť je bůh moře. Merkur a Neptun jsou římští bohové. Římané a Řekové mají mnoho bohů. Bohové nemohou být lidmi ani viděni, ani slyšeni.

40 – 45 Pád je velká řeka. V té řece je mnoho ryb TTT *10. Ryby plavou ve vodě řeky. V řekách a mořích je velký počet ryb. Řeky a moře jsou plné ryb. Lidé chytají mnoho ryb TTT *11. Žádný člověk nemůže spočítat ryby řek a moří. Ryby není možné spočítat. TTT *12

46 – 56 Ryby žijí ve vodě a nemůžou žít na zemi, neboť ryby nemohou dýchat na vzduchu. Člověk nemůže dýchat pod vodou. Člověk žije, dokud dýchá. Kdo dýchá je živý, kdo nedýchá, je mrtvý. Mrtvý člověk nemůže ani vidět, ani slyšet, ani chodit, ani běhat. Mrtvý člověk se nemůže hýbat. Když člověk dýchá, dech vstupuje do plic a znovu z plic vychází. Dech je vzduch, který je veden do plic. Kdo dýchá TTT *13, je živočich. Nejen lidé, ale také zvířata jsou živočichové. Někteří živočichové žijí na zemi, jiní v moři.

57 – 68 Bez dechu nemůže žít žádný člověk. Člověk, který nedýchá TTT *14, nemůže žít. Dýchání je pro člověka nezbytné. Jíst TTT *15 je také pro člověka nezbytné, nikdo totiž nemůže žít bez jídla. Je nezbytné mít jídlo. Je nezbytné mít peníze, neboť kdo nemá peníze, nemůže si jídlo koupit. Bez peněz není možné TTT *16 koupit jídlo. Není nezbytné mít drahokamy, nikdo totiž nemůže jíst drahokamy. Drahokamy není možno jíst TTT *17, ale kdo své drahokamy prodá, může vydělat peníze a koupit jídlo. Obchodník, který prodává šperky, vydělává hodně peněz TTT *18. Ženy, které chtějí vydělat peníze, prodávají své šperky.

69 – 73 Ptáci staví TTT *19 hnízda ve stromech; jejich hnízda jsou mezi větvemi a listy stromů. Orli staví hnízda v horách. V hnízdech jsou vejce. Ptáci snáší TTT *20 vejce, z kterých se vylíhnou TTT *21 malá mláďátka. Pes nesnáší vejce, ale rodí živá mláďata. Ženy rodí děti.

„parió, ere“ znamená „přivádět na svět“ a do češtiny ho překládáme v závislosti na předmětu různě „óva parió“ = snáším vejce; „pullós parió“ = rodím mláďata

Část třetí

74 – 77 Markus, Quíntus a Iúlie jsou v zahradě. Iúlie drží míč a chce si s kluky hrát s míčem TTT *22, ale chlapci si s dívkou hrát nechtějí; chlapci totiž hledají hnízda ve stromech.

78 – 82 Proto si dívka hraje se svou fenou Markétou. TTT *23

Iúlie: “Chyť míč, Markéto!”

Pes chytá míč a vrtí ocasem TTT *24. Veselá dívka se směje a zpívá. Chlapci slyší dívku zpívat.

Quíntus: “Poslouchej: Iúlie má hezký hlas.”

Márkus: “Její hlas není hezký!”

83 – 86 Fenka vidí ptáka létat nad sebou a chce ho TTT *25 chytit, ale nemůže. Rozzlobená fena štěká: “Hafhaf!” ((Baubau je skutečné antické citoslovce štěkání, není to vymyšlené. )) Její hlas není krásný, fena nemůže zpívat! Ptáci mohou zpívat, ryby nemohou: ryby nemají hlasy.

87 – 91 Když orel létá nad zahradou a hledá jídlo, malí ptáci se neodvažují zpívat a skrývají se mezi listy stromů. Proto je orel nemůže najít. Ani ptáci, ani hnízda ptáků nemohou být orlem nalezena, protože jsou zakryta větvemi a listy.

92– 103 Markus ale hnízdo našel TTT *26 a volá Quínta: “Pojď, Quínte! Na tomto stromě je hnízdo.” Quíntus přibíhá.

Markus: “Dělej! Vylez na strom, Quínte!”

Quíntus leze na strom; již je na stromě nad Markem. Markus sám si na strom netroufá vylézt TTT *27.

Markus se ptá: “Kolik je v hnízdě vajec?”

Quíntus: “Žádná vejce, ale čtyři mláďátka.”

Hnízdo je na malé větvi. Větev, která hnízdo drží, není silná, ale tenká.

Tenká větev nemůže Quínta udržet, on je totiž chlapec těžký. Hle, větev s chlapcem, hnízdem a mláďátky padá k zemi!

104 – 110 Markus vidí padat Quínta k zemi. Směje se Markus? Nesměje. Markus je totiž vyděšený. Již leží Quíntus a čtyři mláďátka pod stromem. Ani chlapec, ani mláďátka se nehýbou. Mláďátka jsou mrtvá. Je Quíntus mrtvý? Není. Quíntus totiž dýchá. Kdo dýchá, nemůže být mrtvý. Ale Markus jej dýchat nevidí TTT *28, jeho dech totiž nemůže být viděn TTT *29.

111 – 131 Co dělá Markus? Vyděšený Markus běží ke statku a silným hlasem TTT *30 křičí: “Rychle! TTT *31 Pojď (sem) otče!”

Iúlius slyší chlapce volat a vychází do zahrady. Otec vidí přibíhat vyděšeného chlapce a ptá se ho: “Co je, Marku?”

Markus: “Quíntus…je…mrtvý!”

Iúlius: “Co? mrtvý? Ó dobří bohové!”

Otec, sám vyděšený, běží s Markem ke Quíntovi. Iúlia se svou fenkou také přibíhá. Quíntus otevírá oči. Iúlius ho vidí, jak otevírá oči. TTT *32

Iúlius: “Hle, otevírá oči: takže je živý.”

Markus a Iúlie vidí, že Quíntus je živý. Chlapec však nemůže chodit, nohy jej totiž nedokáží udržet; proto je nezbytné ho nést.

Quíntus je Iúliem nesen do statku a pokládán na postel. TTT *33

Aemilie vidí svého chlapce, jak je nesen Iúliem, a ptá se: “Proč nemůže jít chlapec sám?”

Iúlius: “Quíntus nemůže chodit, protože není pták a nemá křídla! Kdo chce létat a neumí to TTT *34 , padá k zemi!”

Aemilie se dívá, jak je Quíntus Iúliem pokládán na postel.

Slovíčka k desáté lekci se můžete naučit zde: https://latinskaslovicka.cz/studying

Překlad:
 1. doslova: zvířata divoká
 2. doslova jí, pojídají
 3. doslova mnozí lvi
 4. v latině je sloveso bát se spojeno se čtvrtým pádem
 5. <em>pes</em> je noha obecně, části nohy mají svá vlastní pojmenování
 6. v latině pohybuje koho, co, křídla, asi jako česky rozpohybovává kří­dla
 7. doslova jsou mnozí ptáci
 8. doslova a ne+mohou
 9. doslova může
 10. jsou mnohé ryby
 11. mnohé ryby
 12. ryby nemohou být spočítány
 13. kdo vede dech
 14. dech nevede
 15. ésse není esse
 16. doslova cibus emí – aby jídlo bylo koupeno, emí je pasivní infinitiv
 17. doslova drahokamy nemohou být jezeny, edí je pasivní infinitiv
 18. doslova velké peníze, v latině se v souvislosti s penězi používá spíše singulár než plurál, tedy mám peníze – habeo pecuniam
 19. dělají
 20. doslova rodí
 21. doslova vyjdou ven
 22. v latině bez předložky, míčem je nástroj na hraní, hraju si kým, čím, jakým nástrojem
 23. Margarita je nejen perla, ale i Markéta. Sami si vyberte, jak budete psovi říkat.
 24. vrtí koho, co ocas
 25. v latině eam, ji, protože avis je ženského rodu
 26. nachází
 27. neodvažuje
 28. vazba akuzativu s infinitivem
 29. nemůže totiž vidět jeho dech
 30. hlasitě
 31. doslova dělej, je to jakási pobídka k akci, odtud máme v češtině slovo agitace, agilní a podobně
 32. Iulius ho oči otevírat vidí.
 33. doslova do lůžka
 34. nemůže


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Familia Romana - X. lekce

V desáté lekci se seznámíme s dalšími podstatnými jmény třetí deklinace.

STARTER

Via latina I/II - kontrolní překlad

Kontrolní překlad má být pomůckou pro samouky, kteří pracují s učebnicí Via latina. Tentokrát druhá část první lekce.

STARTER

Videolekce: Familia Romana-Capitulum secundum II

Další videolekce pro začátečníky, naučíte se nová slovíčka a seznámíte se s genitivem plurálu i singuláru. Tedy odpovíte na otázku: koho, čeho, čí.
Copyright info:

Adéla Stadlerová, 2024

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.