Lingua Latina

Perfektní a supinový kmen

INTERMEDIATE

Perfektum a plusquamperfektum - cvičení 1

Lenka Jedličková | 7. 4. 2024

Nejprve si procvičíme tvoření tvarů sloves v perfektu a v plusquamperfektu, tentokrát výběrem z nabídky, aby bylo cvičení pro začátek snazší.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Perfektum pasívum

Lenka Jedličková | 3. 1. 2011 | komentáře: 6

Podívejme se, jak se v latině tvoří perfektum pasívum. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme perfektum #3

Lenka Jedličková | 7. 11. 2010

Drilové cvičení, ve kterém si zopakujete popř. naučíte perfektní tvary základních sloves. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme perfektum #2

Lenka Jedličková | 18. 9. 2010 | komentáře: 5

Použití perfekta není obtížné, je ale těžké naučit se správně jednotlivé slovesné tvary. Pojďme si ověřit svoji znalost v následujícím cvičení. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Aktivní indikativ perfekta

Tomáš Weissar | 9. 10. 2009 | komentáře: 9

Podívejme se společně, jak se v latině tvoří minulý čas dokonavý, prozatím jeho činné tvary v indikativu. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Procvičujeme perfektum

Lenka Jedličková | 18. 6. 2009 | komentáře: 8

V následujícím cvičení si procvičíte koncovky perfekta aktíva latinských sloves. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Doplňujeme slovesnou řadu

Lenka Jedličková | 25. 4. 2009 | komentáře: 7

V latině je vlastně každé sloveso „nepravidelné“. Je ke každému potřeba naučit se celý slovníkový tvar, pojďte si vyzkoušet, jak umíte tyto tvary u nejběžnějších sloves. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Hledáme ve slovníku #1

Lenka Jedličková | 18. 10. 2008

Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete základní tvary sloves, pokud je musíte vyhledat ve slovníku a znáte jen tvar perfekta nebo supina. Pokračování článku »