Lingua Latina

Itinerárium Egeriae

ADV Vydáno dne 12.06.2009

V tomto článku vám představím Putování Egeriino a také jeho knižní podobu. Nově doplněné ilustrací naší nové ilustrátorky paní Jany Pszczolkové.Itinerarium Egeriae

V roce 1999 vydala Katedra klasické filologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích knihu Itinerarium Egeriae, kterou uspořádala a zrcadlovým překladem a řadou komentářů doplnila dr. Marcela Hejtmanová. Jedná se o raně křesťanský spis o pouti do Svaté země. Jeho rukopis byl součástí tzv. Aretského rukopisu (Codex Aretinus) objeveného v roce 1884 v italském Arezzu. Poprvé byl vydán v roce 1887 pod názvem S. Silviae Aquitanae Peregrinatio ad loca sancta. Spis nemá začátek ani konec. Vypráví o cestě panny Egeriae do Svaté země, ačkoli přesně nevíme, kdo ona Egerie byla, musela to být žena vysokého společenského postavení, musela disponovat značnými finančními prostředky, protože cesta trvala tři roky, po celou dobu byla doprovázena vojenskou eskortou a putovala koňmo. Také byla přijímána biskupy, duchovními a mnichy. Vlastně ani úplně přesně nevíme, kdy se její cesta konala, snad v letech 381 - 384, n.l.

Na následujících řádcích si můžete přečíst úryvek z Putování. Jednotlivá slovíčka jsou zapsána v našem slovníku, takže věřím, že si s překladem poradíte. Samotnou knihu opatřila paní Hejtmanová také velmi užitečným slovníkem, kde najdete všechnu potřebnou slovní zásobu, tu totiž nemusíte najít v běžně dostupných slovnících klasické latiny.

Před velikonocemi. Čtyřicetidenní půst.

Namalovala Jana Pszczolková27,1. Item dies paschales cum uenerint, celebrantur sic. Nam sicut apud nos quadragesimae ante pascha adtenduntur, ita hic octo septimanas attenduntur ante pascha. Propterea autem octo septimanae attenduntur, quia dominicis diebus et sabbato non ieiunantur excepta una die sabbati, qua uigiliae paschales sunt et necesse est ieiunari. Extra ipsum ergo diem penitus nunquam hic pro toto anno sabbato ieiunatur. Ac sic ergo de octo septimanis deductis octo diebus dominicis et septem sabbatis, quia necesse est una sabbati ieiunari, ut superius dixi, remanent dies quadraginta et unum, qui ieiunantur, quod hic appellant eortae, id est quadragesimas.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

De patria nostra

Tento článek vypráví o naší vlasti, je určen začátečníkům, ovšem přece jen obsahuje větší množství mluvnice – především substantiva 3. deklinace. Článek je také doplněn ilustrací paní Jany Pszczolkové.
STARTER

Slovní zásoba k článku Fériae adsunt!

Procvičte si neznámá slovíčka z článku o letních prázdninách.
ELEMENTARY

Latina kolem nás - Želivský klášter 1

Studentka latiny Pavla pro vás nafotila několik nápisů, se kterými se setkala při své návštěvě v Želivském klášteře. Tento naleznete v refektáři, tedy společné jídelně řádových bratří.

Copyright info:

Itinerarium Egeriae, Putování Egeriino, Marcela Hejtmanová, České Budějovice 1999

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.