Lingua Latina

Metamorphoses - Nioba #1

ADV Vydáno dne 05.03.2010

V souboru textů Ovidiových Proměn se setkáme s krásným básnickým dílem, naučíme se na něm hexametr a samozřejmě přidám překlad obtížnějších částí. Začneme Niobou, příběhem pyšné matky, která pro svou pýchu ztratí své děti i svého manžela a nakonec se sama promění ve skálu. Protože se jedná o rozsáhlý text, rozdělíme si ho do několika – mnoha částí. Nově přidáno označení metra.Nioba

Do textu básně jsou zapsány tyto značky: / označuje konec a začátek stopy, _ pak dlouhou slabiku, ° slabiku krátkou. Zatím jsem nepřišla na to, jak jednotlivé značky zapsat přímo pod konkrétní slabiky, takže musíte zapojit také svoji představivost a pečlivě přiřazovat metrum k jednotlivé slabice. Přibude také hlasová nahrávka. Všeobecný návod a vysvětlení hexametru najdete ZDE.

Lydia/ tota fre/mit, Phrygi/aeque per/ oppida/ facti
_ ° °/ _ ° ° / _ ° ° / _ ° ° / _ ° ° / _ °
rumor it/ et mag/num ser/monibus/ occupat/ orbem.
_ ° ° / _ _ / _ _ / _ ° ° / _ ° ° / _ _
Ante su/os Nio/be thala/mos cog/noverat/ illam,
_ ° ° / _ ° ° / _ ° ° / _ _ / _ ° ° / _ °
tum cum/ Maeoni/am vir/go Sipy/lumque co/lebat:
_ _ / _ ° ° / _ _ / _ ° ° / _ ° ° / _ °
nec tamen/ admoni/ta est poe /na popu/laris A/rachnes,
_ ° ° / _ ° ° / _ _ / _ ° ° / _ ° ° / _ °
cedere/ caeliti/bus ver/bisque mi/noribus/ uti.
_ ° ° / _ ° ° / _ _ / _ ° ° / _ ° ° / _ °
Multa da/bant ani/mos, sed e/nim nec/ coniugis/ artes
_ ° ° / _ ° ° / _ ° ° / _ _ / _ ° ° / _ °
nec genus/ ambo/rum mag/nique po/tentia/ regni
_ ° ° / _ _ / _ _ / _ ° ° / _ ° ° / _ °
sic placu/ere il/li, quam/vis ea/ cuncta pla/cerent,
_ ° ° / _ ° ° / _ _ / _ ° ° / _ ° ° / _ °
ut sua/ progeni/es: et/ feli/cissima/ matrum
_ ° ° / _ ° ° / _ _ / _ _ / _ ° ° / _ °
dicta fo/ret Nio/be, si/ non sibi/ visa fu/isset.
_ ° ° / _ ° ° / _ _ / _ ° ° / _ ° ° / _ °


 
admoneó - varovat, upomínat

verb - -ére, uí, itum

 
cedó - podřizovat se

verb - -ere, cessí, cessum cedere caelítibus - aby uctívala bohy

 
fremó - hučet, hřmít, znít

verb - -ere, uí -

 
populáris - oblíbený

is, e

 
praescius - napřed vědoucí, předvídající, věštný

us, a, um

 
rúmor - zvěst, řeči

noun - óris, m.

 
rúmor factí - zvěst o činu

noun -

 
sata - zasetá - dcera

thalamus
thalamus - sňatek

noun - -í, m.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>

 Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

Metamorphoses - Nioba #2

Další část básně o pyšné Niobě s doplněným metrem.
INTERMEDIATE

Seznamujeme se s lékařskou terminologií #1

Ukážeme si několik základních přípon a slovních základů, které tvoří lékařskou terminologii.
ELEMENTARY

Cvičení pro mediky #5

Zůstaneme ještě u první deklinace, ale přidáme na gramatickém drilu.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.