Lingua Latina

Procvičujeme adverbia #2

ELEMENTARY Vydáno dne 21.02.2010

Podíváme se na příslovce tvořená od všech deklinací a také na jejich stupňování.Vyberte správnou odpověď, po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi a vysvětlení. Výbíráte tím, že klikáte na šedé okénko s otazníkem, až budete s odpovědí spokojeni, přestaňte klikat. :-)

camelus

1. Multae avés _   volant.
2. Bene lege et _   scríbe!
3.Apud Lacedaemoniós mós erat _   respondére, _   pugnáre, _   vívere,labórés _ toleráre.
4. Ovidií poétae verba nóta sunt: Mala arbor _   rádícés agit quam bona.
5. Hominés _ et _   crédunt oculís quam auribus.
6. Pár cum parí _   iungitur.
7. Hostés _ et _   agrós delent.
8. Discipulí probí parent verbís magistrí _ .
9. Equus longe vivit, camelus _ , elephans  _ .

/p>


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Procvičujeme adjektiva 1. a 2. deklinace #2

Budoucí zdravotní sestřičky si v tomto cvičení procvičí adjektiva 1. a 2. deklinace na základní slovní zásobě.
ELEMENTARY

Adverbia tvořená od adjektiv 3. deklinace

Další část výkladu o adverbiích, tentokrát o těch, která se tvoří z adjektiv 3. deklinace.
ELEMENTARY

Adverbia neboli příslovce #1

V tomto článku se podíváme na to, jak se v latině tvoří příslovce od adjektiv první a druhé deklinace.
Copyright info:

Jednotlivé věty jsem si vypůjčila z Cvičebnice latiny od Kamila Fursta, vydané 1945.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.