Lingua Latina

Ablativ absolutní - cvičení #1

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.05.2010

Procvičte si v následujícím testu ablativ absolutní.Podle smyslu vyberte správný tvar ablativu absolutního. Vysvětlení mluvnice najdete ZDE.

  1. Za panování Romulova byl Řím malý. ________ Róma parva erat.

  2. Za Caesarova života Řím vzkvétal. ________ Róma créscébat.

  3. Za Ciceronova konzulátu připravoval Catilina spiknutí. ________ Catilina coniurationem parabit.

  4. Když svolal vojáky, dal velitel znamení k boji. ________ dux signum proelií dedit.

  5. Když dobyl Thermopyly, postupoval Xerxés do Athén. ________ Xerxés Athénás petébat.

  6. Po zničení Athén se perské loďstvo plavilo k Salamíně. ________ classis Persárum ad Salamínam navigábat.

  7. Za vlády Tarquinia Superba přišel Pythágorás do Itálie. ________ Pythagoras in Italiam venit.

  8. Když Caesar porazil nepřátele, přišel do tábora. Caesar ________ in castra vénit.

  9. Až napíšete dopis, přijďte za námi. ________ ad nós veníte.

  10. Za života rodičů jsem byl šťasten. ________ félix fuí.

/p>


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Ablativ absolutní

Podívejme se, co to je ablativ absolutní, jak se tvoří a především, jak ho správně překládáme.
ELEMENTARY

Předložky s ablativem a "obojí" předložky

On-line si procvičte předložky se šestým pádem a také těch několik, které se pojí jak s ablativem, tak s akuzativem.
ALL LEVELS

Cvičení pro mediky #1

Učíte se z učebnice Terminologiae medicae ianua? Pak jsou tato cvičení určena přímo pro vás. Začněme první deklinací.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.