Lingua Latina

Latina kolem nás - Valeč, farní kostel sv. Jana Křtitele

ELEMENTARY Vydáno dne 21.06.2010

Latinský nápis napsaný na dlaždici před presbytářem v kostele sv. Jana Křtitele na náměstí ve Valči.Lingua Latína circá nós - latina kolem nás

V tomto článku se podíváme na nápis, jehož reliéf můžeme číst na dlaždici před presbytářem kostela sv. Jana Křitele ve Valči. Jedná se o výzvu pro kněze, který na toto místo vstupuje:

inscriptio


SACERDOS, DUM HUC CALCAS
MEMENTO OMNIUM FIDELIUM
QUORUM EXUVIAE
IN HAC ECCLESIA SEPULTAE SUNT:
UT REQUIESCANT IN PACE

První slovo sacerdos, -otis, m. je zde oslovení a zamená kněz. Dum zde překládáme jako když, huc znamená sem. Sloveso calcó známená šlapat, mementó překládáme jako rozkaz pamatuj. Fidelis zde označuje věřícího člověka, exuviae jsou pak tělesné ostatky (používá se pouze v množném čísle). Sepultus je tvar od slovesa sepelió a znamená pohřbený. Requiescó překládejme jako odpočívat a pax, pacis je mír nebo pokoj. Překlad celého nápisu si můžete jako vždy ověřit pod žárovkou.

R.I.P.

Na chvíli se ještě zastavíme o posledního řádku přechozího nápisu. REQUIESCANT IN PACE je totiž velmi často používaný obrat. Možná vám bude známější spíše jeho zkratka R.I.P., kterou můžete vidět na různých náhrobních kamenech a s oblibou je také používána jako symbol Halloweenu. Z gramatického hlediska se tedy jedná o konjunktiv prézentu, o 3. osobu množného čísla slovesa requiescó (odpočívat). Tvar tedy překládáme jako ať odpočívají. In pace pak znamená v pokoji. Nebo může být sloveso také v jednotném čísle. Celý překlad zkratky R.I.P. tedy zní: Ať odpočívá(ají) v pokoji.
Stejná písmena sedí také na anglickou verzi nápisu REST IN PEACE.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Latina kolem nás: Tachov I

Tachov leží nedaleko bavorské hranice a vlastně je to město tiché, nenápadné a málo zalidněné. Ale najdeme zde překrásné pozůstatky opevňovacího systému – tachovské hradby, rozlehlé náměstí založené Přemyslem Otakarem II., pozůstatek původního hradu z 12. století, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostelík sv. Václava, který se stal místem posledního odpočinku hraběnky Windischgrätzové, a nyní nově rekonstruovaný zbytek klášterního objektu, ve kterém se buduje víceúčelová odpočinková zahrada pro celou rodinu, která se stává součástí již existujícího muzea v objektu. Kolem dokola jsou pak krásné parky a pozůstatky arboret. Je to tedy město jako stvořené pro odpočinkovou letní dovolenou.
ELEMENTARY

Latina kolem nás - Sv. Jan Nepomucký - Soběslav I

Další ukázka ze seminární práce z latiny zadané na soběslavském gymnáziu ve školním roce 2009/2010 nás tentokrát zavede přímo do Soběslavi.
ELEMENTARY

Latina kolem nás - Kutná Hora III

Pokud si v Kutné Hoře chcete prohlédnout chrám svaté Barbory, musíte k němu přijít po cestě lemované sousošími. Na jednotlivých sochách jsou pak donátorské nápisy. Podívejme se na jeden z nich.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.