Lingua Latina

Salutem et pacem sanctam

ELEMENTARY Vydáno dne 30.11.2013

Nově rozšířený latinský překlad známé české koledy.Salutem et pacem sanctam

Asi není třeba uvádět český název této známé koledy. Určitě ji poznáte sami.

candelaSalutem TTT *1 et pacem sanctam vobis optamus! TTT *2
Primo TTT *3 patri familias, TTT *4 tum infantibus. TTT *5
Longissime vadimus,
nova vobis tradimus. TTT *6
Quod evenit TTT *7 in Betlehem clare dicimus.

Puer ibi natus est meque ad vos misit. TTT *8
Dona ei mitteretis TTT *9, per me poposcit. TTT *10
Panem autem vult nullum, TTT *11
mater ei dat victum, TTT *12
mittatis prius TTT *13 argenteum vel aureum. TTT *14

Překlad:
 1. salús, útis, f. – zdraví
 2. optó, áre, áví , átum – přát (si)
 3. nejprve
 4. pater familias – ustálené spojení – hlava rodiny, hospodář
 5. infáns, antis – dítě
 6. trádó, ere, didí, ditum – předávat, doručovat
 7. co se stalo
 8. mittó, ere, mísí, missum – posílat
 9. eí – jemu; ut mitterétis – abyste poslali
 10. poscó, ere, poposcí – žádat
 11. pánis, is, m. – chléb; voló, velle, voluí – chtít (nepravidelné)
 12. victus, ús, m. – strava, jídlo
 13. prius – dřív, zde: spíše, raději
 14. argenteus – stříbrný; aureus – zlatý


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Quintus Corinnae pulchrae salutem dicit

Milostný dopis malého chlapce přítelkyni je součástí nové učebnice latiny, kterou vydalo nakladatelství Veritas. S touto učebnicí vás seznámíme později.
PRE-INTERMEDIATE

Pástor et leó

V tomto příběhu z raného křesťanství se společně vydáme za odvážným pastýřem a vděčným lvem. V textu se zaměříme na perfekta sloves všech konjugací.
ELEMENTARY

Digití et dentés

Tentokrát se naučíme on-line slovíčka týkající se typů zubů, jednotlivých prstů na rukou.
Copyright info:

Nahrávka: autor článku.

Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.