Lingua Latina

ELEMENTARY

Nejčastější slovesa užívaná v lékařské latině

Lenka Jedličková | 27. 9. 2008

Procvičte si nejčastěji používaná slovesa, se kterými se setkají studenti lékařských oborů. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Procvičujeme srovnávání - komparativy

Lenka Jedličková | 26. 9. 2008

Prozatím na jednodušších větách si procvičíme, jak se v latině srovnává. Pokračování článku »

ELEMENTARY

3. deklinace - různoslabičná

Lenka Jedličková | 26. 9. 2008

Procvičíme si koncovky 3. deklinace, které obvykle činí studentům velké potíže. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Adjektiva 1. a 2. deklinace #3

Lenka Jedličková | 25. 9. 2008

Ve cvičení si procvičíme spojení substantiv a adjektiv 1. a 2. deklinace, opět na slovní zásobě zdravotnických o­borů Pokračování článku »

ELEMENTARY

Stupňujeme přídavná jména - komparativ

Lenka Jedličková | 25. 9. 2008 | komentáře: 7

V následujícím článku si vysvětlíme, jak se v latině stupňují přídavná jména, nejprve se podíváme na 2. stupeň, tj. komparativ. Pokračování článku »

STARTER

Seznamte se s 2. deklinací

Lenka Jedličková | 25. 9. 2008 | komentáře: 7

2. deklinace je dalším stupínkem k poznání latinské mluvnice. Po jejím zvládnutí si už můžete přečíst jednoduché texty. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Fasti Romani

Marek Vondruška | 24. 9. 2008

Pět dat římských, pět dat nynějších. Každé máte za úkol převést do opačného tvaru. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Souhrnné opakování deklinací #5

Lenka Jedličková | 24. 9. 2008

Na „lékařské“ latině si zopakujete koncovky 1., 2., 4. a 5. deklinace. Pokračování článku »

STARTER

5. deklinace

Lenka Jedličková | 24. 9. 2008

V tomto cvičení si procvičíte koncovky 5. deklinace. Slovní zásoba pro studenty zdravotnických o­borů. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vita Caroli IV ab ipso conscripta #1

Lenka Jedličková | 23. 9. 2008 | komentáře: 5

Tentokrát se podíváme na líčení otravy družiny krále Karla IV. – Nově obsahuje také překlad některých obtížnějších slovíček.-- Pokračování článku »

ELEMENTARY

Lidské tělo #1

Lenka Jedličková | 23. 9. 2008

Následující cvičení prověří vaše znalosti ze slovní zásoby o lidském těle. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

O králi Václavu

Lenka Jedličková | 23. 9. 2008

Kdysi jsem zahlédla poznámku o králi Václavu IV., kterou sepsal neznámý benediktýnský mnich. Posuďte sami, jak umí být latina výmluvná. Pokračování článku »

STARTER

Latinská výslovnost

Lenka Jedličková | 22. 9. 2008 | komentáře: 147

V následujícím článku se podíváme na to, jak v našich končinách správně číst latinská slovíčka. Nově doplněné zvukovými nahrávkami. Pokračování článku »

STARTER

Procvičování 1. konjugace #2

Lenka Jedličková | 22. 9. 2008 | komentáře: 15

Tentokrát něco z klasické latiny. Procvičíme si koncovky 1. konjugace na jednoduchých příkladech. Pokračování článku »

STARTER

Souhrnné opakování deklinací #4

Lenka Jedličková | 22. 9. 2008

Slovní zásoba pro zdravotníky, deklinace 1., 2. a 4. Pokračování článku »