Lingua Latina

C.I. Caesar - Commentarii de bello Gallico Liber I/1

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.04.2009

Postupně si ukážeme a společně přeložíme nejčtenější latinskou knihu, se kterou se setkají všichni studenti latiny, a totiž Caesarovy Zápisky o válce galské. Začneme 1. kapitolou 1. knihy, která se také nejčastěji memoruje.



 

C. IVLI CAESARIS COMMENTARIORVM DE BELLO GALLICO LIBER PRIMVS

 

Celé dílo se jmenuje Zápisky o válce galské, v našem případě kniha první, kapitola 1. Na Caesarově stylu lze obdivovat jednoduchost a výstižnost vyjádření, proto se také Caesarovy Zápisky stále čtou a mezi studenty jsou oblíbené. První kapitola, kterou vám nyní nabízím, je určena k memorování - ano, slyšíte správně, takhle kapitola se z Caesara nejčastěji učí nazpaměť. :-) Pokuste se za pomoci nápovědy celý text přeložit, pokud si nebudete vědět s něčím rady, využijte prostor v komentářích. Příjemnou zábavu.

Gaius Iulius Caesar

1] Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae , aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae , nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt . Gallos ab Aquitanis Garumna flumen , a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt . Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones . Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones.

Několik rad na závěr

Při překladu si nevymýšlejte, nespojujte slova náhodně, latina je velmi systematická, najděte vždy sloveso, ke slovesu hledejte podmět a pak podle pádů další větné členy, k nim potom přívlastky. Jinak to nejde.

Slovíčka můžete najít i v našem slovníku, zadáváme je tam ale s délkami, tak pozor při vyhledávání.



Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

C.I. Caesar: Commentarii de bello Gallico Liber I/3

3. část textu Caesarových Zápisků o válce galské, knihy první, kapitoly třetí. Tentokrát jsem k textu připojila krátké cvičení na slovní zásobu, která se v článku vyskytuje.
INTERMEDIATE

C.I. Caesar - Commentarii de bello Gallico Liber I/2

Přečtěte a přeložte si s námi další kapitolu Caesarových Zápisků o válce galské.
ELEMENTARY

Cvičení pro mediky #5

Zůstaneme ještě u první deklinace, ale přidáme na gramatickém drilu.
Komentáře k článku

Komentáře k článku jsou kvůli spambotům dočasně nedostupné.