Lingua Latina

Testy

STARTER

První věty - cvičení pro začátečníky #1

Lenka Jedličková | 3. 4. 2009 | komentáře: 14

Už jste se naučili 1. deklinaci, 1. konjugaci a sloveso ESSE. Vyzkoušejte si tvořit jednoduché věty. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Procvičujeme mešní řád - ordo missae

Tomáš Weissar | 27. 3. 2009

Vyzkoušejte si, jak se orientujete v latinském mešním řadu podle 2. vatikánského koncilu. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Latinské citáty a rčení

Tomáš Weissar | 2. 3. 2009 | komentáře: 10

Vyzkoušejte si, jak se orientujete v latinských citátech a okřídlených rčeních. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Všeobecný test pro pokročilejší #1

Lenka Jedličková | 26. 2. 2009 | komentáře: 7

V latině se rozhodně nevyskytují jen krátká souvětí o tom, že žáci poslouchají své učitele. Vyzkoušejte si, jak se skutečně orientujete v latinském textu. Potřebujete znát všechny časy a slovesné vazby. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Periculum latinum V

Lenka Jedličková | 23. 2. 2009

Studenti klasických oborů si můžou vyzkoušet svoji znalost různých jevů pro pokročilejší začátečníky: deklinace, konjugace, imperfektum, futurum, zájmena atp. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Periculum latinum #4

Lenka Jedličková | 13. 1. 2009

V tomto cvičení si můžete vyzkoušet jednoduchý překlad. Cvičení je určeno studentům klasických oborů. Pokračování článku »

STARTER

Překladové cvičení - začátečníci #1

Lenka Jedličková | 12. 1. 2009

Pro ty z vás, kteří jste rezignovali na učebnice a chtěli byste se naučit latinsky, je připraveno následující cvičení. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Hledáme ve slovníku #2

Lenka Jedličková | 10. 1. 2009

V tomto článku budeme opět hledat nominativy nebo základní tvary jednotlivých slov, tak abychom je mohli najít ve slovníku. Slovní zásoba je vhodná jak pro studenty lékařských tak nelékařských oborů. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Periculum latinum pro medicís #1

Lenka Jedličková | 15. 10. 2008

V této řadě nás čekají komplexnější opakovací testy určené studentům zdravotnických oborů. Začneme opakováním toho, co jste si mohli nastudovat na našich webových stránkách. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Periculum latinum II

Lenka Jedličková | 7. 10. 2008

Čeká nás další opakovací test, potřebujete znát 1. a 2. deklinaci a 1. a 2. konjugaci. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Procvičujeme koncovky substantiv

Lenka Jedličková | 5. 10. 2008

Tentokrát je součástí cvičení také 3. deklinace. Pokračování článku »

ELEMENTARY

De puero mendaci

Lenka Jedličková | 4. 10. 2008

Na krátkém příběhu si procvičíte tvary perfekta, imperfekta a základní skloňování. Pokračování článku »

STARTER

Periculum latinum I

Lenka Jedličková | 27. 9. 2008 | komentáře: 6

Procvičte si svoje znalosti nejzákladnější latinské gramatiky: 1. a 2. deklinace a konjugací. Test je tentokrát určen pro studenty klasické latiny. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Fasti Romani

Marek Vondruška | 24. 9. 2008

Pět dat římských, pět dat nynějších. Každé máte za úkol převést do opačného tvaru. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Souhrnné opakování deklinací #5

Lenka Jedličková | 24. 9. 2008

Na „lékařské“ latině si zopakujete koncovky 1., 2., 4. a 5. deklinace. Pokračování článku »