Lingua Latina

Četba

ADVANCED

Edikt milánský

Lenka Jedličková | 2. 11. 2008 | komentáře: 7

V následujícím článku si představíme text jednoho velmi důležitého zákona, který vlastně ovlivnil celou naši kulturu, a totiž Edikt milánský z roku 313. Text je určen pokročilejším latinářům. Pokračování článku »

ADVANCED

De inexecrabili dolo vetularum

Lenka Jedličková | 16. 10. 2008 | komentáře: 4

Podobné příběhy najdete ve středověkém písemnictví často, dnes už jsou nám sice jednotlivé obrazy těžko dešifrovatelné, zůstává ale alespoň krásný příběh. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Kosmova kronika - Břetislavova smrt

Lenka Jedličková | 8. 10. 2008 | komentáře: 4

Zkušenější latináře učitě zaujme líčení kapitoly našich národních dějin, smrt knížete Břetislava roku 1055. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Ave Maria

Lenka Jedličková | 6. 10. 2008 | komentáře: 7

Podívejme se na další modlitbu, tentokrát bez překladu zato ale s připravenými slovíčky a výkladem, aby se vám lépe překládalo. Pokračování článku »

ADVANCED

Vypravování o zlých létech

Lenka Jedličková | 30. 9. 2008 | komentáře: 8

Pro zkušenější latináře tu mám líčení těžkého roku 1280, některá obtížnější slovíčka jsou v textu vysvětlena. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vita Caroli IV ab ipso conscripta #1

Lenka Jedličková | 23. 9. 2008 | komentáře: 5

Tentokrát se podíváme na líčení otravy družiny krále Karla IV. – Nově obsahuje také překlad některých obtížnějších slovíček.-- Pokračování článku »

INTERMEDIATE

O králi Václavu

Lenka Jedličková | 23. 9. 2008

Kdysi jsem zahlédla poznámku o králi Václavu IV., kterou sepsal neznámý benediktýnský mnich. Posuďte sami, jak umí být latina výmluvná. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Pater noster

Lenka Jedličková | 21. 9. 2008

Další základní modlitba, obsahuje ale krásnou ukázku konjunktivů vyjadřujících rozkazovací způsob. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Úvod do Kristiánovy legendy

Lenka Jedličková | 20. 9. 2008 | komentáře: 4

Pokročilejší studenty latiny určitě potěší ukázka z jedné z nejkrásnějších legend, které se schovávají ve Fontés Rérum B. a jsou naším národním pokladem. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cesarius z Heisterbachu - Dialogus miraculorum

Lenka Jedličková | 22. 8. 2008 | komentáře: 8

Tento velmi milý text existuje i ve staročeském překladu a je součástí tzv. Olomouckých povídek. Pokračování článku »