Lingua Latina

Zájmena

PRE-INTERMEDIATE

Tázací zájmena

Marek Vondruška | 17. 9. 2009

Svět zájmen tvoří i skupiny tázací-vztažná, často shodná. V latině tomu není jinak, pochopitelně je několik rozdílů. V tomto článku jsou vyložena zájmena tázací – interrogativa. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme ukazovací zájmena #2

Marek Vondruška | 25. 6. 2009 | komentáře: 6

Další článek, ve kterém zjistíte, jak na tom s demonstrativy vlastně jste. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme ukazovací zájmena #1

Marek Vondruška | 21. 6. 2009 | komentáře: 5

Cvičení, ve kterém si můžete otestovat své znalosti ukazovacích zájmen. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme zájmena #3

Lenka Jedličková | 10. 6. 2009

V tomto cvičení si procvičíte zájmena quis, quid a quí, quae a quod. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Procvičujeme zájmena #2

Lenka Jedličková | 7. 6. 2009

Pokročilejší studenti si mohou vyzkoušet svoji orientaci v jednotlivých druzích zájmen. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Ukazovací zájmena #2

Marek Vondruška | 4. 6. 2009

V první části jsme si popsali taková tři důležitá zájmena s významy tento, tamten, onen. V tomto druhém dílu se podíváme na další, a sice „tentýž“, zájmeno kterým připodobňujeme, a „sám“, kterým důrazně vymezujeme. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Procvičujeme zájmena #1

Lenka Jedličková | 16. 5. 2009 | komentáře: 6

V následujícím cvičení si vyzkoušejte druhy zájmen a jejich skloňování. Ještě jsem vám tam přidala několik dalších otázek. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Ukazovací zájmena #1

Marek Vondruška | 29. 3. 2009

Ukazovacích zájmen je v latině několik, podobně jako v češtině. Ten, tento, tenhle, tamten, onen, sám, aj. V tomto článku se podíváme na skloňování třech z nich, která se užívají v závislosti na vzdálenosti od mluvčího. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Procvičujeme přivlastňovací zájmena

Marek Vondruška | 16. 2. 2009 | komentáře: 10

Jednoduchý testík na procvičení přivlastňovacích zájmen. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Procvičujeme zájmena is, ea, id

Lenka Jedličková | 13. 2. 2009

Procvičte si zájmena is, ea, id. Pokračování článku »

ALL LEVELS

Přivlastňovací zájmena

Marek Vondruška | 23. 1. 2009 | komentáře: 18

Další skupinou zájmen, která rozhodně nesmí být opomenuta, jsou přivlastňovací zájmena, která nám pomáhají identifikovat vlastníka. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Osobní zájmena

Marek Vondruška | 15. 1. 2009

Ačkoliv se osobních zájmen v latině užívalo o poznání řidčeji než v jazyce českém, je mnoho případů, kde se s nimi setkáme a jejich znalost je žádoucí. Pokračování článku »